Vejledning om samtykker i forbindelse med brug af Comparos app

Her er en oversigt over de samtykker, Comparo ApS indhenter fra brugerne i forbindelse med brugen af Comparos app.

Comparos brugere kan altid trække deres samtykker tilbage i appen under “Indstillinger” eller ved at skrive til support@comparo.dk

For yderligere information om Comparos persondatabehandling se: comparo.dk/persondata

Oversigt over samtykker:

1. Accept af brugerlicensaftale
Her accepterer brugeren Comparos brugerlicensaftale, og giver desuden Comparo ApS ret til at behandle oplysninger i henhold til Comparos gældende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Samtykket dækker desuden, at brugerens data lejlighedsvis behandles af Comparos underdatabehandlere i Ukraine, der bistår Comparo med programmering, i henhold til retningslinjer fra EU-kommissionen.
Brugeren gøres opmærksom på sin ret til, til enhver tid at trække samtykket tilbage.

2. Samtykke til markedsføringsmateriale
Her giver brugeren samtykke til, at Comparo ApS må sende markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbrev, og tips og tricks om brug af Comparos produkter, på e-mail. Brugeren gøres opmærksom på sin ret til, til enhver tid at trække samtykket tilbage.

3. Samtykke til behandling af persondata i forbindelse med opbevaring af policer
Her accepterer brugeren Comparos brugerlicensaftale og giver samtykke til, at Comparo ApS må behandle persondata i forbindelse med behandling af de forsikringsoplysninger, brugeren lægger ind i appen.

Brugeren gøres opmærksom på sin ret til at, til enhver tid at trække samtykket tilbage.
Brugeren gøres også opmærksom på, at fravalg af samtykke begrænser brugerens udbytte af Comparos produkt.

4. Specifikt samtykke i forbindelse med tilbudsindhentning
Hvis en bruger ønsker at sende sine forsikringer i udbud hos de forsikringsselskaber Comparo ApS samarbejder med gennem appen, vil brugeren blive bedt om at give specifikt samtykke til, at de persondata der er nødvendige for, at samarbejdspartnerne kan udarbejde et forsikringstilbud, bliver formidlet til og behandlet af samarbejdspartnerne, i henhold til persondatalovgivningen og de indgåede databehandleraftaler.

Dette specifikke samtykke afgives hver gang brugeren sender forsikringer sender i udbud, og samtykket gælder kun for det specifikke udbud. Brugeren informeres om, at manglende accept af formidling af data til samarbejdspartnerne resulterer i, at samarbejdspartnerne ikke kan afgive tilbud gennem Comparos app.