Ordbog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

Mangler der et ord i vores forsikringsordbog? Foreslå et nyt ord her

A


Afbestillingsforsikring

Du kan få erstattet det beløb du skal betale for en ferie, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen, på grund af uventet sygdom eller ulykke. Hvis du har valgt at tegne afbestillingsforsikring, dækker den som oftest også selvrisiko på en udlejningsbil. Tjek om, og hvilket beløb, der dækkes af din forsikring.

Akut
Pludseligt opstået

Ansvar
Forpligtelse til at betale eller erstatte noget eller nogen.

Ansvarsforsikring
Hvis du har erstatningsansvar i forbindelse med skader på andre personer eller deres ting, er det ansvarsforsikringen der skal dække.

Ankeklagenævnet
Ankenævnet er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren til at behandle forsikringsklager. Ankenævnet er et privat klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

Arbejdsskade
Skade på dit helbred, forårsaget af arbejde der er omfattet af et ansættelsesforhold.

Assurandør
Forsikringssælger og -rådgiver.

Anciennitet
Inden for forsikring bruges anciennitet til at forklare, hvor mange år man har været forsikret. Har du haft en forsikring i to år, har du to års anciennitet.

B

Beskæftigelse
Arbejde. Beskæftigelse anføres på ulykkesforsikringen for at forsikringsselskabet kan kategorisere graden af risiko, der er forbundet med ens arbejde. Risikoen er forskellig, hvis man arbejder på kontor eller byggeplads, og det påvirker ulykkesforsikringen.
Man angiver typisk sin arbejdstitel. Hvis arbejdstitlen ikke findes på listen i appen, vælger man et overordnet område, som f.eks. ”Kontor”.  Hvis man ikke arbejder, anfører man om man er på førtidspension eller pension, eller er arbejdsledig.

Betingelser
I forbindelse med forsikring, de bestemmelser der fastsætter under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang en forsikring dækker.

Bilforsikring

Bilejere i Danmark skal have en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker skader du er skyld i på andre personer og deres ting. De fleste bilejere tegner også en kaskoforsikring, der dækker skader på deres egen bil. Inkluderet i en kaskoforsikring er også en retshjælpsforsikring.

Bilforsikring til unge under 25 år
Det kan være en dyr affære at forsikre sin bil, hvis man er under 25 år. Mange undlader derfor at tegne en kaskoforsikring, og nøjes med ansvarsforsikringen.

Bilforsikring i udlandet
Kører du i udlandet, er der andre regler end hjemme i Danmark. Man er blandt andet ikke dækket hvis føreren af bilen kommer til skade, uden en tillægsforsikring.

Bilforsikring, ægtefælle/samlever

Forsikringsselskaber beregner din anciennitet – altså din erfaring – efter hvor længe du har haft en bilforsikring i dit eget navn. Og hvis din samlever har haft bilforsikring i sit navn, kan du bruge hans/hendes opsparede anciennitet: Har man været i et parforhold og beviseligt delt folkeregisteradresse med en bilist, der har haft en bilforsikring, mens man har delt adresse, får man nemlig samme anciennitet som vedkommende. Dette gælder uanset om man selv har kørekort i perioden eller ej.

Bonusoplysninger
Din skadeshistorik og skadefrie år i et forsikringsselskab.

Bonustrin
Niveau man placeres på som kunde, alt efter hvor mange skadefrie år, man har på sin bil- eller motorcykelforsikring.

Brandforsikring

Dækning af skader i forbindelse med brand. Dækker indbo, køretøjer, bygninger, osv.

Bygningsbrandforsikring
Er ikke lovpligtig, men hvis boligen er belånt, vil långiveren (f.eks.realkreditinstituttet) typisk forlange, at man tegner en bygningsbrandforsikring. Forsikringen dækker i tilfælde af brand, og beslægtede hændelser såsom lynnedslag og eksplosioner.

Bygningskasko

Bygningskasko er den del af din husforsikring, der dækker andre skader på ejendommen end brand – fra for eksempel storm, vand og hærværk.

Bærbart PC-udstyr
PC udstyr der  er  beregnet til at bære rundt – det vil sige ikke din stationære PC, skærm og router. Tjek dit forsikringsselskabs definition.

Børneulykkesforsikring

Ulykkesforsikring, der dækkker dit barn, hvis det kommer til skade. Kommunerne må ikke  tegne ulykkesforsikringer for børn i skoler og daginstitutioner, men det offentlige system dækker de fleste udgifter, hvis et barn er ude for en ulykke. En privat ulykkesforsikring kan derfor ses som et økonomisk plaster på såret, som sikrer at man har råd til hjælp  ud over hvad det offentlige kan tilbyde – for eksempel til boligindretning, hjælpemidler eller lønkompensation.

Bådforsikring
En bådforsikring dække en båd med ansvar og kasko.

C


Campingvogn, stationær

Det har betydning for prisen på din forsikring om din campingvogn må køre på vejene eller ej.

Campingvognsforsikring
En kaskoforsikring, som dækker skader på din campingvogn. Campingvognsforsikringen dækker også forteltet til din campingvogn. De fleste selskaber tilbyder også at din campingvognforsikring kan dække indboet i campingvognen. Der tegnes ikke ansvarsforsikring på campingvogne, da dette er dækket gennem bilens ansvarsforsikring.

Claims handler
Skadebehandler. Den medarbejder, som behandler dine skader når disse meldes til dit forsikringsselskab.

CRM
Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Cykelforsikring
Dækker for tyveri af din cykel, så længe den er aflåst med en forsikringsgodkendt cykellås

D

Diæt
Udgifter til mad.

Dobbelterstatning

Hvis din ulykkesforsikring indeholder dobbelterstatning, betyder det at du får dobbelt erstatning for din skade – dobbelterstatning træder først i kraft ved en mén-grad på mindst 30%.

Dobbeltforsikring
Dobbeltforsikring er, når du betaler to forsikringsselskaber for at få dækning for den samme risiko. Hvis du har to forsikringer af samme type, vil du kun få erstatning fra en forsikring, og ikke begge to. Hvis du er dobbeltforsikret risikerer du, at selskaberne først skal afgøre hvilken forsikring du er dækket af, før du kan anmelde skaden. Hvis du har en skade, er det som tommelfingerregel det selskab, du sidst har tegnet dækningen hos, der skal dække. Dobbeltforsikring gælder ikke for ulykkesforsikring, hvor du kan have så mange du ønsker, og få udbetaling fra dem alle, hvis du bliver skadet.

Driftstabsforsikring
Hvis virksomheden ikke kan operere normalt efter for eksempel indbrud, vand– eller brandskade erstatter driftstabforsikringen de økonomiske tab virksomheden ses at opleve, som følge af skaden.

Driftsudstyr
Udstyr, der medvirker til den daglige drift af din virksomhed.

Dækningsoversigt
Oversigt over, hvilke skader din forsikring dækker, og hvordan.

DMR
Motorregistret, der hører under Skat. Her findes alle informationer om køretøjer i Danmark.

Dødsfaldsdækning
Det beløb, der udbetales til de efterladte, hvis den forsikrede dør i en ulykke. Kan ske som engangsbeløb (dødsfaldssum) eller som månedlige udbetalinger over en aftalt periode.

Dødsfaldssum

Det beløb, der udbetales til de efterladte, hvis den forsikrede dør ved en ulykke.

E

EDI-opsigelse
Internt forsikrings-system til opsigelse af kunders forsikringer.

Ejendomsforsikring
Fællesbetegnelse for bygningsbrandforsikring, husejerforsikring, hus- og grundejerforsikring, stormskadeforsikring, kombineret grundejerforsikring, svampe- og husbukkeforsikring samt sommerhus- og fritidshusforsikring.

Ejerskifteforsikring
En ejerskifteforsikring laves i forbindelse med en handel af et hus. Den sikrer den nye ejer dækning ved skjulte fejl og mangler, som ikke er noteret i tilstands- eller elrapporten.

Elektronik

Elektroniske apparater som f.eks. radio-, tv- og computerudstyr, hårde hvidevarer og lignende.  Bemærk: Der er stor forskel fra selskab til selskab på, hvilke kategorier de forskellige former for elektronik inddeles i, og hvilken dækning man har, i forbindelse med forskellige typer skader, såsom vandskade, brand, tyveri, etc.

Elinstallationsrapport
Elinstallationsrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er, sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel. En elinstallationsrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Elitebilist
Elitebilist er et begreb som bruges inden for bilforsikring. Elitebilist er den højeste status du kan opnå, og giver den billigste pris på forsikringen.

Enterpriseforsikring, privat
Dækker skader i forbindelse med at du om- eller tilbygger på dit hus. Gælder ikke for vedligeholdelse.

EPSI
EPSI Rating har siden 2001 foretaget uafhængige undersøgelser af blandt andet kundetilfredshed og medarbejderstilfredshed blandt forsikringsselskaberne.

Erhvervsforsikring
Forsikring til virksomheder, der dækker skader på virksomheden, I forbindelse med for eksempel brand, tyveri, vandskade og driftstab.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Ansvarsforsikring for virksomheder, der dækker skader på personer og ting, som virksomheden har erstatningsansvar for.

Erstatningsansvar
Din forpligtelse til at erstatte.

Elskade
Skader på elektronisk udstyr. som f.eks. radio-, tv- og computerudstyr, hårde hvidevarer og lignende. Bemærk: Der er stor forskel fra selskab til selskab på, hvilke kategorier de forskellige former for elektronik inddeles i, og hvilken dækning man har, i forbindelse med forskellige typer skader, såsom vandskade, brand, tyveri, etc.

F

Familieforsikring
En anden betegnelse for indboforsikring.

Familieulykkeforsikring
Ulykkesforsikring der dækker flere personer – for eksempel to ægtefæller og børn under 18 år.

Farlig sport

Sport, hvor du udsætter dig selv for særlig stor risiko – eksempelvis dykning, kampsport og faldskærmsudspring.

Fastpris/fastpræmie

Bilforsikringen stiger ikke i pris, selv om du får en skade.

Flerårig tegning
Aftale om, at du binder dig til forsikringsaftalen i flere år.

Forsikrede

Den eller de personer, som er dækket af forsikringen. Se også Forsikringstager og Forsikringsstedet.

Forsikringssum ved varigt mén

Den sum penge, forsikringsselskabet udbetaler til forsikrede, hvis han eller hun har pådraget sig varig fysisk eller psykisk skade. Se også Forsikrede og Forsikringsstedet.

Forsikringssum ved død

Den sum penge, som forsikringsselskabet udbetaler hvis forsikrede dør. Med mindre andet er aftalt, er det forsikringstageren der får forsikringen udbetalt. Se også Forsikrede og Forsikringsstedet.

Forsikringstager
Den person, som ejer forsikringen og betaler forsikringsselskabet. Med mindre andet er aftalt, er det forsikringstageren der får forsikringen udbetalt. Se også Forsikrede og Forsikringsstedet.

Forsikringsstedet
Den bolig, familien er tilmeldt i folkeregistret. Bemærk, at hvis du flytter, skal du selv melde flytning til forsikringsselskabet, med mindre din forsikringsaftale siger noget andet. Ellers er du ikke dækket. Se også Forsikringstager og Forsikrede.

Forsikringstilbud
Et uforpligtende tilbud på hvad forsikringen dækker og koster.

Forsikringen er ophørt/slettet
Du er ikke længere dækket af denne forsikring.

Fortrydelsesret
Ret til at lade en handel gå tilbage.

Forsikringsbetingelser
Bestemmelse der fastsætter under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang en forsikring dækker.

Fotoudstyrsforsikring
Ekstra dækning for fotoudstyr i forbindelse med tyveri.

Friskade

Friskade betyder, at prisen på din forsikring ikke stiger, selv om du har haft skader. Desuden skal du ikke betale selvrisiko ved for eksempel tyveri og hærværk.

Fritidshusforsikring
Kaldes også sommerhusforsikring. Omfatter både skader på bygning og indbo, herunder indbrud, brand og vandskade.

Fører af motorcykel/knallert

Udvidet dækning til din ulykkesforsikring, så den også dækker, når du er fører af motorcykel og knallert.

Førerulykkeforsikring

Føreren er dårligere dækket end passagerer i bilen, ved en soloulykke – en ulykke hvor kun hans egen bil er involveret. Med førerulykkesforsikring er føreren dækket på samme vilkår som passagererne og dermed dækket for tabt arbejdsfortjeneste, samt svie og smerte, ved soloulykke.

G

Garantifond
Hvis et forsikringsselskab på forbrugerskadesforsikringsområdet, der er medlem af Garantifonden, går konkurs, træder Garantifonden til og yder dækning i henhold til loven.
Fonden er en privat selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da det gik konkurs den 18. december 2002.

Glas/kumme
Dækker glas, toiletkummer og anden sanitet i din bolig.

Glas/kumme-forsikring
Dækker brud på glas og sanitet. Denne dækning kan man tegne på hus– eller indboforsikring.

Glas/sanitet

Dækker glas, toiletkummer og anden sanitet i din bolig.

Glasskade
En dækning som dækker skader på glas. Den kan du have på din indbo-, hus eller bilforsikring.

Grundejerforsikring
Det samme som husejerforsikring.

Grønt kort
“Grønt kort” er et forsikringsbevis der bruges i udlandet (ikke påkrævet inden for EU) som bevis for, at bilen er ansvarsforsikret. Grønt kort udleveres hos dit bilforsikringsselskab.

Gæld til eller opsagt af et forsikringsselskab

Hvis du har gæld til, eller er blevet opsagt af, et andet forsikringsselskab, vil andre selskaber ønske at få information om hvorfor, før de tager dig i betragtning som kunde.

H


Handelsværdi

Den pris, man kan forvente at få for genstanden, hvis den blev sat salg i dag.

Hesteforsikring
Du kan få dækket din hest for ansvar, sygdom og liv.

Hjemrejse
Transport til hjemmet i forbindelse med forhold, forsikringen dækker.

Hundeansvar, lovpligtig

En hundeansvarsforsikring er lovpligtig for alle hunderacer i Danmark. Hundeejere er forpligtet af dansk lov til på alle tidspunkter at have en ansvarsforsikring for deres hund, der dækker skader på mennesker, dyr og ejendom. Det er ikke lovpligtigt at tegne ansvarsforsikringer for andre typer kæledyr.

Hundeansvar, udvidet

Alt efter hvad du skal bruge din hund til, kan det være en god idé at du tegner en udvidet ansvarsforsikring, og ikke nøjes med den lovpligtige.

Hund, sygdomsdækning

Dækning af udgifter til behandling af din hund, hvis den bliver syg.

Husejeransvar

Husejeransvar dækker skader på andre, du som husejer er skyld i – for eksempel fordi du ikke har ryddet sne på dit fortov.

Husforsikring
Dækker skader på selve dit hus, ikke indbo.

Husdyrsforsikring
Husdyrforsikring kan dække ansvar, liv og sygdom og tegnes som oftest på hunde.

Husstand

De personer, der har samme folkeregister-adresse.

I

Indbo
Hvis du tog taget af dit hus og vendte det på hovedet, er det alle de ting som ville falde ud,  man definerer som indbo! Det vil sige at fastmonterede genstande, såsom køkkenskabe, ikke er dækket af indboforsikringen, men af hus-/ejendomsforsikringen.

Indboforsikring

Dækker dit indbo ved tyveri, brand. Derudover er der også en ansvarsforsikring på husstandens beboere, samt en retshjælpsforsikring.

Indbosum

Det beløb, du højst kan få dækket af din forsikring. Hvis du sætter din indbosum for lavt eller glemmer at justere den, kan du ikke få fuld erstatning, hvis du får brug for forsikringen. Du opgiver selv din indbosum til forsikringsselskabet. Se også “Særligt Indbo”.

Indbosum, campingvogn

Du skal tegne en særlig forsikring til dækning af indbo i din campingvogn, fordi indbo i din campingvogn  – for eksempel tøj, dyner og elektronik – er ikke dækket af din almindelige indboforsikring.

Indbrud
Det at trænge uretmæssigt (og ubemærket) ind i fx en bolig, et kontor eller en bil, typisk for at stjæle noget.

Invaliditetssum
Den sum, du forsikres for ved invaliditet, fastsættes som 100%. Hvis du bliver invalid, udregnes en procentvis grad af invaliditet – det der kaldes en mén-grad. Den procentuelle mén-grad er det, du får i erstatning. Så hvis dit forsikringsselskab vurderer at din mén-grad efter en ulykke er 10%, og din forsikringssum er 1.000.000, får du 100.000 i erstatning. De fleste selskaber udbetaler først erstatning ved en mén-grad på minimum 5%.

Inventar
De faste og flytbare genstande, der findes i din bolig.

K

Kaskodækning
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx biluheld, tyveri, hærværk eller brand.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring er en forsikring, som dækker alle typer skader på den forsikrede genstand.

Katteforsikring
Dækker udgifter til dyrelæge, i forbindelse med ved sygdom.

Knallertforsikring
En lovpligtig ansvarsforsikring til knallert. Man kan udvide denne med kasko også.

Knoglebrud, akut erstatning

Erstatning på en lille del – typisk 1% – af summen på din ulykkesforsikring, som udbetales straks, ved knoglebrud. Udbetales uafhængigt af, om skaden giver varige mén, der senere skal erstattes.
Man får typisk ikke udbetalt erstatning ved brud på fingre, tæer og næse

Konstruktionsskader

Skader, der opstår som resultat af fejl i bygningens konstruktion, og som typisk ikke har fremgået af tilstandsrapporter eller på anden måde været kendt på overtagelsestidspunktet.

Kosmetisk dækning

Dækning af skader på glas og sanitet som kun har kosmetisk karakter – hvis for eksempel fem badeværelsesfliser skal skiftes, og man ikke længere kan købe den samme farve fliser.

Kontoudtog
Oversigt over bevægelser på en bankkonto.

Kontoopgørelse
Oversigt over bevægelser på en bankkonto.

Kost
Mad.

Kronisk sygdom
Konstant tilbagevendende og/eller uhelbredelig sygdom.

Kubik (ccm)

Motorens størrelse

Kundenummer
Det nummer, forsikringsselskabet bruger til at identificerer dig med. Findes på din police og oftest på din regning.

Kørekort, klip i

Hvis du har fået et klip i kørekortet kan det betyde noget for prisen på den bilforsikring et selskab tilbyder dig.

L

Livsforsikring
Dækker de efterladte, såfremt at den forsikrede dør.

Logi
Midlertidig bopæl, f.eks. hotel.

Lovpligtig
Forsikring, loven kræver man skal have.

Lystfartøjsforsikring
En forsikring, som dækker båd. Her kan man vælge ren ansvar eller ansvar og kasko.

Lønsikring
Lønsikring er en dækning, som sikrer dig indkomst i tilfælde af, at du mister dit job.

Løsøre
Ejendele, der kan flyttes.

M

Maskiner
Indenfor erhvervsforsikringer: Mekaniske, elektriske eller elektroniske maskiner, der bruges til arbejdsopgaver i virksomheder.

Mén-grad/varigt mén

Mén-grad er det mål man bruger, for at beskrive omfanget af varigt mén. Den permanente påvirkning af skaden på den tilskadekomnes livskvalitet vurderes af forsikringsselskaberne til at svare til en procentuel nedsættelse af din evne til at leve dit som før.
Derfor vil tabet af et ben udgøre en højere mén-grad for en vuggestuepædagog der er mor til tre små børn, end det vil for en kontoransat uden børn.

Miljøbidrag
Miljøbidrag opkræves på bilers ansvarsforsikring. Bidraget er med til at finansiere det beløb bilens ejer får udbetalt, når bilen bliver skrottet eller kommer til ophug.

Motorcykelforsikring
Motorcykelejere i Danmark skal have en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker skader du er skyld i på andre personer og deres ting. De fleste motorcykelejere tegner også en kaskoforsikring, der dækker skader på deres egen motorcykel. Inkluderet i en kaskoforsikring er også en retshjælpsforsikring.

N


Nummerplade, campingvogn

Det har betydning for prisen på din forsikring, om din campingvogn må køre på vejene eller ej.

O

Omsætning
Samlet beløb, der er solgt for i en virksomhed.

Opsigelse til/fra andet selskab
Meddelelse om, at forsikringen ikke længere ønskes.

Opkrævning
Anmodning om betaling af et beløb der skyldes.

P

Police
Den bekræftede aftale om, at du er forsikret hos selskabet.

Policenummer
Nummeret på din aftale med forsikringsselskabet.

Præmie
Pris på forsikringen.

Præmieopgørelse
Oversigt over beløbet der skal betales for forsikringen.

Præmieopkrævning
Regning på beløbet der skal betales for forsikringen.

R

Regulering
Ændring af pris eller dækning.

Rejseforsikring Europa

Rejseforsikring EU dækker blandt andet sygebehandling, sygeledsagelse og hjemtransport når man rejser i Europa. Deruover kan man tilvælge afbestillingsforsikring.

Rejseforsikring Verden

Rejseforsikring Verden dækker blandt andet sygebehandling, sygeledsagelse og hjemtransport når man rejser udenfor EU. Deruover kan man tilvælge afbestillingsforsikring.

Rejsegods
Rejsegods er en anden betegnelse for bagage. Rejsegodsdækning dækker typisk bagage, der forsvinder eller bliver beskadiget under transporten til eller fra dit rejsemål. Skader, som skyldes dårlig indpakning eller almindeligt slid af kufferter og tasker, er ikke dækket.
Forsikringen dækker normalt også indbrudstyveri fra din feriebolig. Kun hvis der er synlige tegn på indbrud, er penge og smykker dækket.

Retshjælp
Juridisk hjælp.

Retshjælpsforsikring
Dækker dine omkostninger forbindelse med nogle retslige tvister.

Risk carrier
Det selskab der udbyder forsikringen og bærer det økonomiske ansvar, når du har brug for forsikringen. I nogle tilfælde er det ikke det selskab (den forhandler) forsikringen er købt igennem.

RKI registrering

Hvis du er registreret i RKI (Ribers Kredit Institut) eller et andet skyldnerregister som dårlig betaler, kan du i værste fald risikere at selskaberne ikke vil have dig som kunde, at de kun vil sælge lovpligtige forsikringer til dig, eller at du skal betale en højere pris eller have højere selvrisiko.

Råd
Når organisk materiale er ved at rådne eller er råddent.

S

Samlefordele
Fordele ved at samle sine forsikringer i et selskab.

Samlerabat
Besparelse ved at samle sine forsikringer i et selskab.

Selvrisiko

Beløb som man selv skal betale i tilfælde af en skade, mens forsikringen dækker resten af udgiften.

Selvrisikodækning
Ingen eller reduceret selvrisiko for skader du ikke selv har forårsaget (for eksempel ved brand, tyveri og hærværk).

Sikring
Forebyggende foranstaltninger, der beskytter mod overlast, forringelser, ulykker, m.v.

Skade

Forringelse fremkommet ved ydre påvirkning.

Skade, pludselig
Forringelse fremkommet pludseligt, ved ydre påvirkning.

Skadeanmeldelse

Rapportering af skade til forsikringsselskabet.

Skadebehandler
Det selskab der håndterer din skadeanmeldelse, når du har brug for forsikringen. Ofte ikke det selskab (den forhandler) forsikringen er købt igennem.

Skadehåndtering
Vurdering af din skadeanmeldelse og behandling af den konkrete sag.

Skader betalt af forsikringen

Hvis du indenfor de seneste år har fået udbetalt penge fra forsikringsselskabet, kan det have betydning for, hvilken pris forsikringsselskabet vil tilbyde at forsikre dig for.

Skader forvoldt af dyr

Dækker hvis rotter, husmår eller andre skadedyr gnaver i dit hus – i ledninger, isolering eller andre bygningsdele. Og hvis de slår sig ned i huset, med hvad der dertil hører af eksempelvis grimme lugte.

Skirejsedækning

Den almindelige rejseforsikring dækker ikke skirejser – rejser med det primære formål at stå på ski. Det er fordi der er større risiko for at komme til skade, når du står på ski. Derfor skal du sørge for at købe skirejse-dækning, når du skal stå på ski.

Skjulte rør og stikledninger

Skjult ikke udskiftelig rørføring – primært med skjulte metalrør i ældre installationer. Skjulte rør kan forårsage for eksempel vandskade. Skjulte rør har været anvendt siden 1960’erne. Siden 1990 har det ikke været lovligt at anvende skjulte rør med utilgængelige samlinger.

Skybrud
Regnvejr hvor der på kort tid falder store mængder nedbør (mindst 15 millimeter indenfor højst 30 minutter).

Skyldig saldo
De penge, du skylder forsikringsselskabet.

Skærpede vilkår

Hvis du bliver spurgt om du har haft ”skærpede vilkår i tidligere selskab” spørges der til, om du for eksempel har fået forhøjet selvrisikoen af et selskab, begrænset din dækning, er blevet opsagt af et nuværende eller tidligere selskab, eller om et selskab har stillet skærpede krav til sikring af din ejendom. Dette kan have, men har ikke nødvendigvis, indflydelse på det tilbud, et selskab vil give dig. Hvis du er i tvivl om, om du har skærpede vilkår, så ring til dit nuværende forsikringsselskab. Hvis du er i tvivl om, om de tidligere, skærpede vilkår har betydning for et nyt tilbud på dine forsikringer, så spørg det selskab du har fået tilbud fra.

Sommerhusforsikring
Dækker skader på dit sommerhus og oftest også indbo i dit sommerhus, hvis du vælger det til.

Stempelafgift
En afgift som betales til staten. Denne afgift opkræves af dit forsikringsselskab og opkræves på alle typer privatforsikringer. Dog med undtagelse af motoransvar- og lystfartøjsforsikringer. Afgiften er 1,1% af forsikringspræmien.

Storm
Meget stærk blæst, vindstyrke 10-11 på Beauforts skala.

Stormflod
Usædvanlig høj vandstand i et hav, en indsø eller en flod når en storm presser vandmasserne ind mod land.

Stormflodsafgift

Stormflodsafgift er lovpligtigt når du køber en indbo-, hus– og/eller fritidshusforsikring, uanset om du f.eks. bor i hus eller etageejendom. Stormflodsafgiften går til udbetalinger til ramte familier i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald. Forsikringsselskaberne betaler afgiften videre til Stormrådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Sundhedsforsikring
Der findes forskellige slags sundhedsforsikringer. Dog har de alle det til fælles, at de dækker undersøgelse, operation samt genoptræning på privathospital.

Svamp, insekt og rådskader

Dækker hvis træværk angribes af insekter, som for eksempel borebille eller husbuk, eller af svamp. Svamp er skyld i både svamp- og råd-skader.

Sygeledsagelse
Forsikringsdækning af udgifter til en ledsager, hvis den forsikrede under en rejse rammes af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. De præcise betingelser varierer fra selskab til selskab.

Særligt indbo

En type indbo, som er dækket under lidt specielle vilkår i din indboforsikring, f.eks. antikviteter, men også computere, telefoner, etc. Når du beregner værdien af dit indbo, skal du huske at beregne, hvor stor en procentdel af dit indbo der udgøres af særligt indbo.

Statsafgift
En afgift som betales til staten. Denne afgift opkræves af dit forsikringsselskab på ansvarsforsikringen for motorkøretøjer og udgør 42,9% af ansvarspræmien fra forsikringen. På knallert- og EU-knallertforsikringer er det ikke en procentdel, men derimod et fast beløb på 230 kr. om året.
På bådforsikringer er det 1,34% af kaskosummen.

T


Tandskade

Udvidet dækning til din ulykkesforsikring, så den dækker pludseligt opståede skader på dine tænder. Du kan også tegne en tandforsikring der dækker almindelig behandling og tandsygdomme.

Tarif
Fastsat pris på f.eks. forsikringspræmie.

Tillægsforsikringer
Til dig som har brug for yderligere forsikringer, fx til ekstraudstyr eller til skader i udlandet.

Tilstandsrapport
En rapport som udarbejdes af en byggesagkyndig, i forbindelse med en ejendomshandel, og hvori der gøres rede for eventuelle fejl og mangler ved ejendommen.

Tingskade
Ved tingskade er enten din egen eller andres ting blevet påført en skade. Det gælder både skade på ejendom eller andet løsøre som f.eks. beskadiget og mistet tøj, briller, ure, sko.

Trailer, anhængertræk
Hvis du kobler en trailer på en godkendt krog på din bil, er traileren som oftest automatisk dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, du har som del af din bilforsikring.
Enkelte forsikringsselskaber vil dog have at du oplyser til dem, at du har krog på din bil, for at dække skader i forbindelse med trailerkørsel, så undersøg, hvad dit selskabs betingelser er, hvis du er i tvivl.
Du skal tegne kaskoforsikring på din trailer, hvis du vil have dækket skader på selve traileren.

Tyveri
At tage en anden persons ejendom, uden dennes samtykke.

Tyverialarm

Hvis man har installeret og aktiveret en tyverialarm på sit hus, giver nogle forsikringsselskaber et nedslag i prisen på forsikringen.

Tyverialarm, fritidshus

Hvis man har installeret og aktiveret en tyverialarm på sit fritidshus, giver nogle forsikringsselskaber et nedslag i prisen på forsikringen.

Tyverialarm, indbo
Hvis man har installeret og aktiveret en tyverialarm på sin bolig, giver nogle forsikringsselskaber et nedslag i prisen på forsikringen.

U

Udløb
Tidspunkt, hvor noget/en periode udløber.

Udvidet elskade
Forskelligt fra selskaberne imellem, men overordnet dækker “udvidet elskade” udsivning af vand fra synlige rør,  indtrængen af vand gennem utæt tag eller vand der trænger op og ind i huset.

Udvidet glasdækning

Ingen selvrisiko ved reparationer på spejle, lygteglas og ruder, eller reduceret selvrisiko ved udskiftning af forrude.

Ulykke
Pludselig, utilsigtet begivenhed som forvolder fysisk skade på nogen eller noget.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen dækker dig såfremt at du får et “varigt mén” – det vil sige permanente skader – ved en ulykke.

Ulykkesforsikring, fritid eller heltid?

Du kan kun tegne en fritidsulykkesforsikring hvis du har et arbejde, og dermed er forsikret i den tid du er på arbejde. Hvis du for eksempel er hjemmegående, arbejdsløs eller studerende, vil forsikringsselskaberne kun sælge dig en heltidsulykkesforsikring. Din fritidsulykkesforsikring, dækker dig i fritiden, hvilket også omfatter transport til og fra arbejde, og under private aktiviteter i arbejdstiden. En heltidsulykkesforsikring dækker dig, som navnet antyder, hele tiden. Prisen på en heltidsforsikring afhænger af hvilket job du har – en kontorarbejder slipper billigere, end en bygningsarbejder.
Læs mere på comparo.dk/ulykke

 

Ungdomsforsikring
Denne er som oftest en indboforsikring, hvor dækningerne er tilpasset unge under 30 år.

V

Vandskade
Materiel skade på en bygning eller en ting, forårsaget af udstrømmende vand – det vil sige en skade som er opstået hurtigt, over kort tid. Se også “Vandskade, udvidet”.

Vandskade, udvidet

Materiel skade på en bygning eller en ting, forårsaget af udsivende vand – det vil sige en skade som er opstået over længere tid. Se også “Vandskade”.

Vejhjælp

Dækker hvis dit køretøj skal tilses på stedet, bugsering, brændstofudbringning, låseservice og videretransport.

Vejhjælpsforsikring
Hvis din bil ikke kan køre længere eller ikke vil starte, får du hjælp til din bil med denne dækning.

Veterankøretøjsforsikring
En motorkøretøjsforsikring, som du kan tegne til dit køretøj. Er oftest tilpasset med lavere antal årlige kilometer man må køre som ejer, samt mulighed for at stilstandsforsikre køretøjet.

Vilkår
Krav der stilles om, hvilke forhold der afgør, om en aftale gælder. Vilkår opstilles f.eks. af forsikringsselskabet, når der indgås en aftale.

Vinterdækning, motorcykel

Hvis en motorcykel skal være forsikret i vinterhalvåret, kræver det at man tegner vinterdækning.

Æ

Ældreulykkeforsikring
En ulykkesforsikring, hvor dækningerne er tilpasset ældre personers behov.

Å

Årsrejseforsikring
En rejseforsikring som dækker hele året rundt.