Hvad er en ulykkesforsikring?

Med en ulykkesforsikring kan du få erstatning hvis du kommer alvorligt til skade ved en ulykke. En ulykke defineres som en pludselig hændelse, der forårsager skade på din person.

fod der er ved at træde i bananskræl

Alt efter hvilken dækning du vælger i din ulykkesforsikring, er du enten kun dækket ved en pludselig og udefrakommende hændelse (for eksempel at du bliver kørt ned af en cyklist), eller hvis der bare er tale om en pludselig hændelse (hvis du besvimer og kommer varigt til skade).

Alt efter hvilken ulykkesforsikring du tegner, dækker den kompensation for varige mén, samt udgifter til nødvendig behandling af skaden. En ulykkesforsikring sikrer også at dine efterladte kan få udbetalt en sum penge, hvis du dør som følge af en ulykke, og begravelsesbistand.

Har du allerede en ulykkesforsikring uden at vide det?

Alle arbejdsgivere er lovmæssigt forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der udbetaler erstatning til medarbejderne, i forbindelse med ulykker de kommer ud for, i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Så hvis du er i arbejde, er du dækket af en ulykkesforsikring, mens du er på arbejde. Vær dog opmærksom på, at invalidesummen på din arbejdsgiver-tegnede ulykkesforsikring ikke er så høj som man normalt selv ville sætte den – typisk ligger den arbejdsgiver-tegnede på omkring 700.000.

For ulykkesforsikring gælder det, at du godt kan få udbetalt erstatning af flere forskellige forsikringsselskaber, hvis du kommer til skade. Hvis du er heltidsforsikret, og kommer ud for en ulykke på dit arbejde, kan du derfor både få erstatning fra din egen forsikring og fra din arbejdsgivers.

Ulykkesforsikring til børn

Dine børn er kun dækket hvis du tegner en privat ulykkesforsikring
Din arbejdsgiver skal tegne en forsikring, der dækker dig, mens du er på arbejde. Men dine børns ”arbejdsgiver” – de institutioner de er i til daglig – må ikke tegne forsikringer, der dækker børnene. Dit barn er derfor udelukkende dækket af den private ulykkesforsikring, du tegner for det, hvis det falder på legepladsen på skolen, i vuggestuen og børnehaven, og kommer alvorligt til skade.

Institutionens egen forsikring dækker kun skader dit barn får, hvis institutionens ansatte er ansvarlige for ulykken – eksempelvis som følge af manglende opsyn, eller misligholdt inventar. Sådan har det været siden 2012, men det er mange forældre ikke klar over.

Hvad hvis et andet barn er skyld i skaden?
Du kan heller ikke regne med, at skader som et andet barn er skyld i, skal dækkes af det andet barn: Det anses nemlig generelt for at være svært at placere ansvaret for skader, der sker under børns fælles leg, skænderier og sport. Man siger, at der i disse situationer er tale om fælles risiko for at få skader – det er det man juridisk kalder ”accept af risiko”.

Dit barn skal altså være dækket af jeres egen, private heltidsulykkesforsikring, hvis I vil kunne få erstatning i det tilfælde at barnet pådrager sig varige mén, eller der er økonomiske udgifter i forbindelse med genoptræning eller tandskader.

lille pige på gynge

Hvilken slags ulykkesdækning har du brug for?

Traditionel dækning

Standarddækningen dækker, hvis du pludseligt og tilfældigt bliver udsat for noget som kommer udefra, og er skyld i skade på din person.

Udvidet dækning

Den udvidede dækning dækker, hvis du pludseligt og tilfældigt bliver udsat for noget som er skyld i skade på din person. Her er det ikke et krav, at det, der er skyld i skaden, kommer udefra.

Eksempel: Udvidet dækning dækker dig hvis du vrider om på foden, og falder ned af trappen – traditionel dækning dækker kun, hvis du falder, fordi trinnet braser sammen, eller du bliver skubbet.

Hvornår har du brug for en ulykkesforsikring?

1. På dit arbejde.

Her er du som sagt dækket af din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiverens forsikring ikke dækker dig, i forbindelse med aktiviteter, der ikke direkte skyldes arbejdet – derfor er for eksempel transport til og fra arbejdspladsen, og en indkøbstur i frokostpausen ikke dækket af din arbejdsgivers forsikring.

2. I din fritid.

For at være ulykkesforsikret i din fritid skal du have en privat ulykkesforsikring, som supplement til den forsikring der dækker dig mens du er på arbejde.  Det er din fritidsulykkesforsikring, der dækker dig under transport til og fra arbejde, og under private aktiviteter i arbejdstiden, som for eksempel et smut på café i frokostpausen.
Du kan kun tegne en fritidsulykkesforsikring hvis du har et arbejde, og dermed er forsikret i den tid du er på arbejde. Hvis du for eksempel er hjemmegående, arbejdsløs eller studerende, vil forsikringsselskaberne kun sælge dig en heltidsulykkesforsikring.

3. Heltid.

En heltidsulykkesforsikring dækker dig, som navnet antyder, hele tiden! Det vil sige, at du er dækket, ligegyldigt om du kommer til skade i din fritid, eller mens du er på arbejde. Du kan godt få erstatning for den samme ulykke fra flere forskellige selskaber – altså både din private og din arbejdsgivers forsikringer. Vær opmærksom på at prisen på en heltidsforsikring afhænger af hvilket job du har – en kontorarbejder slipper billigere, end en bygningsarbejder.

Hvordan udregnes erstatningen?
Den sum, du forsikres for ved invaliditet, fastsættes som 100%. Hvis du bliver invalid, udregnes en procentvis grad af invaliditet – det der kaldes en mén-grad. Den procentuelle mén-grad er det, du får i erstatning. Så hvis dit forsikringsselskab vurderer at din mén-grad efter en ulykke er 10%, og din forsikringssum er 1.000.000, får du 100.000 i erstatning.
De fleste selskaber udbetaler først erstatning ved en mén-grad på minimum 5%.
Ligeledes tilbyder de fleste selskaber også, at man kan tegne en tillægsdækning, der giver mulighed for at få udbetalt dobbelt erstatning, ved en mén-grad op minimum 30%.
Erstatning til de efterladte i forbindelse med din død er et beløb, du har fastlagt da du tegnede forsikringen.

Hvem er dækket af en ulykkesforsikring?

Du skal tegne en personlig ulykkesforsikring, for de personer der skal forsikres. Hvis du køber forsikringen til hele familien er du ”forsikringstager” og dine forsikrede familiemedlemmer er ”forsikrede”.
Med mindre andet er besluttet, tilfalder dødsfaldssummen efter forsikrede hans eller hendes arvinger.

Hvad påvirker prisen på en ulykkesforsikring?

  • Det, du laver!
    Hvis du er bygningsarbejder, er din heltidsulykkesforsikring dyrere, end hvis du sidder på en kontorstol. Hvis du går til kampsport, er din fritidsulykkesforsikring dyrere, end hvis du hækler. Hvis du kører motorcykel, er det dyrere, end hvis du sidder trygt i en Volvo.

  • Hvor grundigt du vil dækkes
    Hvis du er til livrem og seler, og vil have alle scenarier dækket fra A – Z, koster det mere, end hvis du bare napper en basisforsikring uden udvidelser og tillægsdækninger.

  • Hvor store erstatninger du vil have
    Du kan sådan set selv bestemme, hor mange penge du vil kunne få udbetalt af din ulykkesforsikring, hvis uheldet er ude. Men jo flere penge du ønsker at få ud, jo flere penge skal du betale for forsikringen.

mountainbiker i terræn

Hvad skal du være opmærksom på?

ældre menneske med foldede hænder

Mén-grad
Mén-grad er det mål man bruger, for at beskrive omfanget af varigt mén. Den permanente påvirkning af skaden på den tilskadekomnes livskvalitet vurderes af forsikringsselskaberne til at svare til en procentuel nedsættelse af din evne til at leve dit liv som før.
Derfor vil tabet af et ben udgøre en højere mén-grad for en vuggestuepædagog der er mor til tre små børn, end det vil for en kontoransat uden børn.

Din alder betyder noget
Nogle selskaber tilbyder ikke ulykkesforsikringer til personer over en vis alder – typisk går grænsen ved 60-70 år. Og ofte vil selskaberne nedsætte erstatnings-graden, for ældre kunder, fordi tabet af førlighed ikke vurderes at have ligeså stor negativ konsekvens for en person, der er gået på pension, og ikke længere har forsørgerpligt, som det har for en forsørger i en småbørnsfamilie.
Det er en god ide at undersøge om en eventuel erstatning vil blive nedsat på grund af alder, og at overveje om det, man betaler, og det man kan få ud af forsikringen i sidste ende, er i balance.

Beruselse/uforsigtig adfærd
Alle forsikringer er betinget af, at du opfører dig fornuftigt. Hvis du er fuld eller påvirket af narkotika når ulykken sker, eller hvis du opfører dig ”groft uagtsomt” – åbenlyst risikabelt –  skal du ikke regne med at få udbetalt erstatning.

Sundhedsforsikring

Sundheds- og ulykkesforsikring er ikke det samme, men der kan dog være overlappende dækninger. Ulykkesforsikring udbetaler erstatning for den skade der er sket, og – afhængigt af hvilen dækning man har valgt – i begrænset omfang for relateret genoptræning.

Sundhedsforsikringen betaler den konkrete regning for nødvendig behandling af sundhedsrelaterede problemer, men udbetaler ikke á conto erstatning. Sundhedsforsikring er typisk noget man tegner gennem sin arbejdsplads. Sundhedsforsikringens formål er, groft sagt, at sikre de bedste forudsætninger for, at du kan passe dit arbejde og ikke er for længe væk fra arbejdspladsen på grund af fysisk sygdom eller psykiske problemer.

Derfor dækker sundhedsforsikringer typisk betaling af behandlinger hos privatpraktiserende specialister af genoptrænende og terapeutisk karakter, og operationer på privatklinikker, således at medarbejderen kan modtage hjælp, uden at være underlagt ventetider i den offentlige sundhedssektor.

termometer, sprøjte

Tillægsdækninger til ulykkesforsikringen

Tandskader

Nogle ulykkesforsikringer dækker, hvis du får tandskader som følge af en ulykke – og nogle af dem dækker også tyggeskader. Andre gør ikke. Det kan godt betale sig at undersøge, hvordan tandskade er dækket af forsikringen.

Motorcykel, scooter eller knallert?

Hvis du kører motorcykel, scooter eller knallert kan det være, at ulykkesforsikringen ikke dækker skader der sker, mens du kører. Undersøg hvilke betingelser der gælder i dit selskab.

Dine fritidsaktiviteter (ekstremsport)

Hvis du dykker, springer i faldskærm eller kaster dig ud over vandfald i din fritid, skal du ikke regne med at din almindelige ulykkesforsikring dækker. Undersøg om du skal tegne en tillægsforsikring – så du, med fred i sjælen, kan udsætte dig selv for din yndlingsrisiko.
Hvis det mest er det med vandfaldene, du tænder på, kan det være du kan nøjes med et tillæg til din rejseforsikring, til når du lægger vejen forbi Angel Falls på turen til Sydamerika.

Behandling efter ulykker

Der er stor forskel på, hvor meget og hvilken slags behandling og genoptræning af skader, ulykkesforsikringen dækker. Og ofte overlapper dækningen med sundhedsforsikringens dækning. Så undersøg hvordan du er dækket i forhold til for eksempel fysioterapi, kiropraktor, psykologhjælp, og vurdér hvad du vil have råd til at betale selv, hvis du skal ud i langstrakte behandlingsforløb.