Hvad er en husforsikring?

Husforsikringer tegner man – som navnet antyder – til huse. Vel at mærke helårshuse. Hvis man har et fritidshus (sommerhus, kolonihavehus, eller lignende), tegner man en separat forsikring til det. Lejligheder hører under ejendommens hus- eller ejendomsforsikring, og tegnes af ejeren eller ejerforeningen

murstensvilla

En husforsikring forsikrer dig mod skader der sker på selve huset – mure, tag, fundament, vægge og lofter – og skader på fastmontererede møbler – typisk skabe, reoler og hylder.

Hvordan husforsikringen dækker, er meget forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Og man skal gøre sig temmelig mange overvejelser, når man tegner en husforsikring.

 

Man plejer at sige, at en husforsikring vedrører det, der bliver hængende, hvis du tager dit hus og vender bunden i vejret på det, mens din indboforsikring dækker det, der falder ud af huset, når du vender det på hovedet – altså møbler, tøj, køkkenting ure, briller, og så videre.

Hvornår skal du bruge en husforsikring?

Pludselig skade
En husforsikring dækker det, der kaldes ”pludselig skade” på dit hus. Pludselig skade skal ses i modsætning til skader opstået over en længere periode, på grund af manglende vedligehold, skader som er forårsaget af uhensigtsmæssig behandling, og skader opstået på grund af uforsigtighed og uhensigtsmæssig opførsel.

Hvis forsikringsselskabet vurderer at en skade kunne have været forebygget gennem almindeligt vedligehold af dit hus, vil selskabet normalt ikke dække skaden – så hvis der for eksempel ryger en tagsten af i blæsevejr, fordi du ikke har udskiftet tagstenen i tide, og der efterfølgende kommer vand ind under taget, vil forsikringen typisk ikke dække vandskaden.

På samme måde dækkes frostsprængte rør som regel ikke af forsikringen, hvis de er sprunget fordi rumopvarmningen har været utilstrækkelig – typisk fordi man ikke har sørget for at holde cirkulation i gang i varmesystemet.

Tyveri og hærværk
Hvis en person, som du ikke har inviteret ind i dit hus, er skyld i en skade på huset, dækker forsikringen typisk. Det kan for eksempel være en baldret rude i forbindelse med et indbrud, graffiti på facaden, eller ødelæggelser der stammer fra naboens nytårsfyrværkeri.

Skal du have en husforsikring?

Er en husforsikring lovpligtig?
Nej, det er frivilligt om man vil have en husforsikring. Men hvis man har lån i sit hus, skal man stort set altid have en brandforsikring – det er et almindeligt krav fra realkreditinstitutter og banker.

Hvad er dækket af en husforsikring?
En husforsikring forsikrer dig mod skader der sker på selve huset – mure, tag, fundament, vægge og lofter – og skader på fastmontererede møbler – typisk skabe, reoler og hylder.

Tillægsforsikringer til husforsikringen

Der er mange tillægsforsikringer man kan tegne, og hvad du har brug for afhænger af huset, beliggenheden – og selvfølgelig af din egen risikovillighed og kontantbeholdning! Her har vi oplistet de tillægsforsikringer du typisk skal tage stilling til, i forbindelse med at du tegner husforsikring.

Vandskade
Dækker hvis grundvand siver ind gennem misvedligeholdt murværk, eller der er oversvømmelser i forbindelse med stærk blæst eller skybrud.

Skjulte rør
Dækker hvis der opstår skader forårsaget af brud på rør, som ikke er tilgængelige og ikke kan vedligeholdes som en del af det almindelige vedligehold, forsikringsselskabet betinger, at man som husejer udfører på sit hus

Insekter, svamp og råd
Dækker hvis træværk angribes af insekter, som for eksempel borebille eller husbuk, eller af svamp. Svamp er skyld i både svamp- og råd-skader .

Rotter og andre skadedyr
 
Dækker hvis rotter, husmår eller andre skadedyr gnaver i dit hus – i ledninger, isolering eller andre bygningsdele. Og hvis de slår sig ned i huset, med hvad der dertil hører af grimme lugte.
 
 

Frostskade
Dækker hvis stærke kuldegrader får murværk til at krakelere eller rør til at sprænge.

Glas og kumme
Dækker hvis der opstår skader på glas og sanitet – toiletkummer, cisterner, badekar, håndvask, osv. –  i dit hus.

Stormskade
Dækker hvis meget stærk blæst for eksempel blæser løse mursten ned eller vælter træer. Når myndighederne dømmer stormflod i et område, kan de berørte boligejere søge om at få deres udgifter dækket af den særlige stormflodspulje, som alle husforsikringskunder betaler til over deres forsikring. Hvis der ikke er tale om stormflod, afhænger det at dine forsikringsbetingelser, om og hvordan du er dækket.

Det betyder noget for dækning og pris på husforsikringen

Her er nogle af de ting, der dækkes meget forskelligt fra selskab til selskab:

 • Materialer
  Hvis dit hus er bygget med særlige materialer – stråtag, tørv, eller lignende – betyder det oftest noget for dine forsikringsbetingelser og for prisen. Det er derfor altid en god idé at undersøge, hvordan selskaberne forholder sig til forskellige materialer.

 • Skjulte rør og stikledninger
  Det er stort set altid en god idé at tegne en tillægsforsikring der dækker, hvis der sker skader på dit hus på grund af skjulte rør og stikledninger. Den slags skader er ofte meget dyre at få fikset.

 • Ulovlige installationer
  Hvis du selv eller en tidligere ejer af huset har opfinder- og gør-det-selv-blod i årerne, kan der være ulovlige installationer rundt omkring i huset. Hvis der sker skade på dit hus på grund af en ulovlig installation, dækker forsikringen som udgangspunkt ikke.

 • Husets alder
  De fleste selskaber vil sende en taksator ud for at vurdere huset, hvis det har ”en vis alder” – hvor aldersgrænsen går er forskelligt fra selskab til selskab – hos nogle er det 80 år og opefter, hos andre 100.

 • Fredning 
  Hvis dit hus er fredet eller bevaringsværdigt, vil forsikringsselskabet oftest sende en taksator ud for de giver tilbud på forsikringen. Taksatoren vil så anbefale relevante tillægsforsikringer og indsætte eventuelle klausuler med relevante betingelser for, at selskabet vil forsikre huset. Hvis et hus er fredet/bevaringsværdigt skal du måske bruge særlige/sjældne materialer når du vedligeholder huset og udbedrer skader. Det kan gøre det dyrt for både dig og forsikringsselskabet, når der skal udføres arbejde på huset.

 • Husets beliggenhed
  De seneste år har vi oplevet mange hidtil usædvanlige vejrfænomener i Danmark: Stormflod, skybrud og blæst i orkanstyrke er blevet årligt tilbagevendende hovedpiner for mange boligejere. Hvis dit hus ligger ud til vandet, ligger lavt i terrænet eller på anden måde er udsat, betyder det noget for pris og dækning.

 • Rotter
  De seneste år har mange boligområder oplevet gentagne perioder med forhøjet vandstand i undergrunden, som følge af de oversvømmelser der sker, når stormflod, blæst og skybrud ruller hen over Danmark. Det har nogle steder fået rotterne til at ændre mønstre, og slå sig ned tættere på bebyggelse. Derfor oplever nogle boligejere at de pludselig står med et massivt rotteproblem, som er dyrt at få bugt med – og at forsikringen kun dækker, hvis de har den rigtige tillægsdækning

 • Beruselse
  Også for husforsikringen gælder det, at skader du eller dine gæster er skyld i, hvis I er fulde, ikke dækkes af forsikringen.
  Forsikringsbetingelserne vil stort set altid indeholde en paragraf om, at du skal være i besiddelse af din sunde dømmekraft, når der sker noget, som du senere har brug for forsikringens hjælp til at komme ud af.
  Så hvis du var fuld, da du rappellede ned fra din skorsten, som derfor kollapsede, vil selskabet kunne vurdere at du ikke var tilstrækkeligt omhyggelig med at passe på dit hus…

Husk, at betingelser, dækning og priser varierer meget fra selskab til selskab. Derfor er det som altid nødvendigt at læse det med småt – og at sætte sig grundigt ind i sit hus og sit lokalområde. Hvis du er i tvivl om hvordan du er dækket, er det altid en god idé at kontakte dit forsikringsselskab og få styr på, hvad der gælder for dit hus.

Ejerskifteforsikring

Når du sælger et hus, har du ansvaret for de skader, fejl og mangler der er opstået i huset, før den nye ejer overtog nøglerne, og som ikke på salgstidspunktet fremgik af tilstandsrapporten og af elinstallationsrapporten.

Læs om ejerskifteforsikring