Hvad er en fritidshusforsikring?

En fritidshusforsikring – eller en sommerhusforsikring, som det kaldes hos nogle forsikringsselskaber – dækker traditionelt både selve bygningen og dit indbo. Hos nogle selskaber er indbo dog kun dækket, hvis du vælger det som tillægsdækning. Det er ikke lovpligtigt at tegne en fritidshusforsikring. Men hvis du har lån i huset, vil kreditforeningen stort set altid kræve, at du har en brandforsikring.

Fritidshus af træ med tørvetag

På bygningssiden, dækker fritidshusforsikringen alle de bygninger der er på grunden – altså også carporte, skure, udhuse, og så videre. Læs også husforsikring her.

På indbosiden dækker forsikringen det almindelige indbo der er i en privat bolig – møbler, køkkenting, elektronik, sportsudstyr, havegrill, og så videre. Læs mere om indboforsikring her.

Indbodelen, af en fritidshusforsikring, er typisk en forenklet version af den indboforsikring, du har på en helårsbolig – tjek derfor altid med dit forsikringsselskab, hvordan deres er skruet sammen.

Har du allerede en fritidshusforsikring uden at vide det?

Nej. Du skal tegne en fritidshusforsikring når du køber et fritidshus. De forsikringer, der dækker din primære bolig – altså der, hvor du har din folkeregisteradresse – dækker ikke fritidshuset.

Hvornår har du brug for en fritidshusforsikring?

 • 1: Tyveri og hærværk
  Fritidshusområder er notoriske mål for indbrudstyve, fordi de ligger i tyndt befolkede områder, og står tomme i længere perioder, og på forudsigelige tidspunkter. Overvej derfor, at udstyre dit fritidshus med en tyverialarm, hvis du er bekymret for at miste dine ting.
  Når du skal efterlade dit fritidshus i længere tid af gangen – for eksempel i vinterhalvåret – er det en god idé at tømme huset for de største værdier, og trække gardinerne fra, så potentielle indbrudstyve kan se, at der ikke er noget at komme efter – før de begynder at baldre ruder, for at komme ind.

 • 2: Vind og vejr
  Mange fritidshuse ligger naturskønt, ved kyster og åbne vidder. De er ofte også bygget af træ. Så de senere års stadigt hyppigere storme og oversvømmelser, og hvad der deraf følger af væltende træer og stigende vandstand, går hårdt ud over de danske fritidshuse. Det kan godt betale sig at tjekke, hvordan huset er dækket, hvis vejrguderne slår til..

 • 3: Anden pludselig skade på hus og indbo
  Alle slags forsikringer dækker som udgangspunkt kun det, der betegnes som ”pludselig skade”. Det vil sige ulykker man ikke kan forudse, og ikke med rimelighed kan gardere sig imod – gennem fornuftig adfærd, og vedligehold af det, man forsikrer.

Mørkt landskab med lynnedslag

Hvad skal du være opmærksom på?

Tilbygning

Hvis du planlægger en tilbygning til dit fritidshus, skal du tjekke med dit forsikringsselskab hvordan forsikringen dækker det arbejde, der bliver udført på huset. Det vil sandsynligvis være en god idé, at udvide din tegne enterpriseforsikring i byggeperioden.

Vedligehold

Skader, der sker på grund af manglende vedligehold, dækkes som regel ikke af forsikringen. Derfor skal man – også i sit fritidshus – sørge for løbende vedligehold, hvis man vil gøre sig håb om at få erstatning for de skader, der opstår.

Tyverialarm

Hvis du har installeret og aktiveret en tyverialarm på sit fritidshus, giver nogle forsikringsselskaber et nedslag i prisen på forsikringen.

Rørskader

Det er vigtigt at lukke fritidshuset ordentligt ned, hvis man lader det stå ubrugt i vinterhalvåret. Især er det vigtigt at tømme vandrørene helt for vand, hvis der ikke er varme på i kolde perioder. Man skal tømme dem for vand, for at undgå at vandet fryser til is, og dermed kan sprænge rørene og forårsage vandskader. .

Udlejning

Hvis du udlejer dit fritidshus, skal du spørge dit forsikringsselskab, hvordan din forsikring dækker dit hus og din lejer – det kan være, du skal tegne en særlig udlejningsdækning, for at få erstatning, hvis der sker noget, mens huset er udlejet.
Som udgangspunkt er det din fritidshusforsikring der dækker skader på dit fritidshus, ikke lejerens forsikring. Det er dig der hænger på den, fordi du har inviteret lejeren indenfor, og dermed accepteret den risiko, det medfører, at have ham indenfor dørene.

Køretøjer

Alle motoriserede køretøjer skal have deres egen forsikring, hvad en de må køre eller ej. Så campingvognen og veteranbilen, du går og roder med oppe i fritidshuset skal have sin egen forsikring, hvad end den har nummerplader på, eller ej.

Opsyn

I vinterhalvåret, eller i andre perioder hvor fritidshuset står tomt i længere tid, er det en god idé at kigge forbi huset engang imellem – og selvfølgelig især, når området har været hærget af voldsomt vejr. På den måde fanger man, hvis der er sket en skade, før der opstår følgeskader – for eksempel at et træ er væltet ned i huset, eller et vindue er knust, så regnen står ind.
Regelmæssigt opsyn betyder også, at man opdager det hurtigt, hvis der har været indbrud. Her kan en tyverialarm naturligvis også hjælpe. De fleste forsikringsselskaber tilbyder indbo- og fritidshus-forsikringer til en billigere pris, hvis man har en aktiveret tyverialarm.

Beruselse

Også når du hygger dig i dit fritidshus med vennerne, gælder det, at skader du eller dine gæster er skyld i, hvis I har fået noget at drikke, ikke dækkes af forsikringen. Det er en almindelig forsikringsbetingelse, at du skal være i besiddelse af din sunde dømmekraft, når der sker noget, som du senere har brug for forsikringens hjælp til at komme ud af.