Hvad er en ejerskifteforsikring?

Når du sælger et hus, har du ansvaret for de skader, fejl og mangler der er opstået i huset, før den nye ejer overtog nøglerne, og som ikke på salgstidspunktet fremgik af tilstandsrapporten og af elinstallationsrapporten. Forsikringen træder først i kraft, når køber får nøglen. Du har ansvaret i 10 år efter, efter at du har solgt huset.

hånd der underskriver papir

Ejerskifteforsikringen dækker som sagt de skader der er opstået før huset blev overdraget til den nye ejer, og som ikke fremgår af tilstands- og elinstallationsrapporter, når huset bliver solgt.

Den dækker for eksempel svækkelse og revnedannelse, der ikke blev konstateret/kunne forudses på salgstidspunktet, og manglende bygningsdele eller ulovlige elinstallationer, som heller ikke var opdaget i forbindelse med tilstandsrapporten.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke skader som kan forventes i et givent hus – for eksempel dækkes fugtskader i en kælder ikke i et hus fra 1930’erne, fordi man må forvente at der kommer fugt i så gamle kældre.

Du har ansvaret i 10 år efter, at du har solgt huset. En ejerskifteforsikring dækker i mindst 5 år. Man kan også tegne en ejerskifteforsikring der dækker i alle de 10 år, man som sælger har erstatningsansvar – så hedder der en udvidet dækning.

 

Mere om husforsikring

Køber eller sælger?

Hvem skal tegne ejerskifteforsikringen? Køber eller sælger?

Det er som regel sælger – ofte sælgers ejendomsmægler – der indhenter tilbud på og tegner en ejerskifteforsikring, for ikke at skulle betale erstatning for skader der viser sig, efter huset er solgt. Hvis sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, men køber ikke ønsker den, kan sælger fritages for ansvaret for de skader, som ejerskifteforsikringen ville dække.

Hvem betaler for ejerskifteforsikringen? Køber eller sælger?

Udgiften til ejerskifteforsikringen deles mellem sælger og køber. Sælger er kun forpligtet til at betale hvad der svarer til 50% af det billigste tilbud, der er hentet. Køber kan derfor vælge et af de dyrere tilbud, men skal så betale forholdsmæssigt mere.

Hvem får glæde af ejerskifteforsikringen? Køber eller sælger?
Begge parter kan have glæde af en ejerskifteforsikring:
Sælger, fordi betaling for reparation på et hus man ikke længere bor i, selvfølgelig er sure penge at skulle have op af lommen.
Køber, fordi sager om erstatningsansvar på huse godt kan ende i tvister om, hvem der har erstatningspligten – køber, sælger, byggesagkyndige, håndværkere. Og det er rart at kunne få udbedret skaden i en fart, uden at skulle i banken og låne penge, mens man slås om hvor regningen skal ende.
mand i sweater