Andre typer af forsikringer

Der er en række standardforsikringer, som de fleste af os har – ulykke-, indbo-, hus-, bil– og rejse-forsikringer. Ud over dem, er der en masse forsikringer som ofte tegnes separat. Nogle af de mest almindelige specialforsikringer er; Båd, campingvogn, it-sikkerhed, kæledyr, lønsikring, motorcykel, knallert, scooter og veterankøretøjer.

Dem har vi samlet på denne side.

post-it sedler med navne på specialforsikringer

Bådforsikring

Hvad er en bådforsikring?

En bådforsikring fungerer langt hen ad vejen lige som en bilforsikring. Den er delt op i en ansvarsforsikring (som for både ikke er lovpligtig), og en kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader på andre ting og personer som du er skyld i. Kaskoforsikringen dækker dig selv og din båd, hvis du kommer ud for et uheld.

Undersøg ulykkesdækningen for dig selv og dine passagerer – og tjek hvad din almindelige ulykkesforsikring dækker.

Hvis du mister personlige ejendele, du har taget med ombord, i forbindelse med havari eller indbrud, er det din indboforsikring der dækker.

Ligesom en motorcykelforsikring, dækker en bådforsikring kun båden under sejlads i sommerhalvåret – som regel fra 1. april til midt i november. I vinterhalvåret er båden dækket, når den er trukket på land. Hvis man vil sejle om vinteren, skal man have tillægsdækning.

Vær opmærksom på, at din bådforsikring dækker et afgrænset geografisk område – typisk de skandinaviske og nordtyske farvande. Hvis du vil sejle videre ud, skal du have tillægsdækninger.

Kategorier:

Bådforsikringer deles op efter bådtyper – primært sejlbåd, motorbåd, jetski/vandscooter.

Er min båd allerede dækket af andre forsikringer?

De fleste indboforsikringer dækker småbåde op til seks meter, og både med påhængsmotor på maksimalt seks hk. Dækningen gælder for eksempel også kano, kajak, surfboard og lignende.
Større både er ikke dækket af dine øvrige forsikringer.
Dine ulykkes– og indboforsikringer kan i nogle tilfælde dække dig selv og dine ting i forbindelse med uheld på båden – tjek dine forsikringsbetingelser for at være sikker på, hvilke regler der gælder.

Campingvogn

Hvad er en campingvognsforsikring?

En campingvognsforsikring er en kaskoforsikring, som dækker skader på din campingvogn. Man tegner ikke ansvarsforsikring på en campingvogn, fordi bilforsikringens ansvarsforsikring dækker i de tilfælde, hvor din campingvogn er involveret i et uheld.

Hvis du kører med din campingvogn uden for landets grænser, skal du undersøge, hvordan du er dækket – og om du kan få vejhjælp i udlandet, hvis du får brug for det.

Campingvognsforsikringen dækker også forteltet til din campingvogn, dog kun i sommerhalvåret.

Vær opmærksom på, om og hvordan din campingvognsforsikring dækker indboet i din campingvogn. Hos nogle selskaber er indbo inkluderet i campingvognsforsikringen. Hos andre skal du tegne en særlig forsikring til dækning af indbo i din campingvogn, fordi indbo i din campingvogn – for eksempel tøj, dyner og elektronik – ikke er dækket af din almindelige indboforsikring.

Kategorier:
Campingvogne forsikres forskelligt alt efter om de har nummerplader, og derfor må køre på vejene, eller om de ikke har nummerplader, og dermed er stationære.
Er min campingvogn allerede dækket af andre forsikringer?
Nej. Heller ikke selvom din campingvogn er uden nummerplade, og man derfor kunne fristes til at tro, at den kunne sniges ind under ”andre bygninger” i husforsikringen.
En campingvogn uden nummerplade forsikres som en ”stationær campingvogn”.

It-sikkerhed/Identitetstyveri

Hvad er en it-sikkerhedsforsikring?

En del forsikringsselskaber har de seneste år tilføjet forsikringsdækninger der skal hjælpe kunderne, hvis de bliver udsat for it-kriminalitet. Det kan for eksempel være identitetstyveri og kreditkortmisbrug.

I forskelligt omfang tilbyder selskaberne at hjælpe dig med at stoppe chikane, misbrug af din identitet og med at rydde op i dit digitale liv.

Kategorier:
It-sikkerhedsforsikringer er en meget ny forsikringstype, og det er meget forskelligt hvordan de bliver præsenteret af selskaberne.
Så overvej dine behov, og undersøg om det selskab du har din indboforsikring hos, har noget der dækker dem.
Er min it-sikkerhed allerede dækket af andre forsikringer?
Nogle forsikringsselskaber inkluderer it-sikkerhed i deres indboforsikringer, og nogle tilbyder det som tilkøb til din indboforsikring. Undersøg hvad der gælder i dit selskab.

Kæledyr

Hvad er en kæledyrsforsikring?

En kæledyrsforsikring dækker de udgifter du har til dit kæledyr, i forbindelse med behandling for sygdom og nødvendige operationer. Det vil overordnet sige, at den dækker udgifter til undersøgelser og behandling – herunder operationer – hos dyrlæge, og medicin til kæledyret.

De fleste selskaber tilbyder kun hundeforsikring, mens nogle selskaber tilbyder også forsikringer til flere slags kæledyr. Der findes også specialiserede kæledyrsforsikringsselskaber, som ikke laver andet end at forsikre kæledyr.

Ansvarsforsikring for kæledyr
Du kan også tegne en ansvarsforsikring til dit kæledyr. Ansvarsforsikringen dækker, hvis dit kæledyr er årsag til skader, som du skal betale erstatning for.

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for din hund. Hvis du har en hund, skal du være opmærksom på, at du næsten altid har pligt til at betale erstatning for skader, din hund er skyld i, uanset hvad omstændighederne er.

Det er ikke lovpligtigt at tegne ansvarsforsikringer for andre typer kæledyr, men i forbindelse med træning og opvisninger er det ofte et krav, at du har en ansvarsforsikring for dem.

Ud over den lovpligtige ansvarsforsikring for hund, tegnes der typisk ansvarsforsikringer for heste – kun sjældnere for katte og smådyr.

Kategorier:

Der findes kæledyrsforsikringer til hund, katte, heste og smådyr (gnavere, fugle, fisk, etc).

Er mit kæledyr allerede dækket af mine andre forsikringer?

Nej, ingen af dine øvrige forsikringer dækker dit kæledyr.

Lønsikring

Hvad er en lønsikrings-forsikring?

En lønsikringsforsikring er en forsikring du tegner, for at få kompensation for din løn, hvis du mister dit arbejde. Lønsikringen sikrer dig, at du kan fastholde dit indtægtsniveau, hvis du bliver arbejdsløs.

Forsikringen er betinget af at du bliver opsagt fra arbejdet, og kan altså ikke bruges, hvis du selv har sagt op.  Det er forskelligt fra selskab til selskab hvordan du er dækket af din lønsikring, men lønsikringen er altid betinget af, at du er medlem af en a-kasse.

Hos de fleste selskaber gælder, at man skal have været i uopsagt stilling i et antal måneder, fra den dag man tegner forsikringen til man får brug for den, for at få udbetalinger.

Der er ligeledes en karensperiode, fra din fratrædelsesdato, til du kan få lønsikring udbetalt – typisk på fem uger.

Desuden kan man kun få udbetalt lønsikring i et fastsat antal måneder, i forbindelse med en arbejdsløshedsperiode.

Kategorier:
Man kan aldrig få udbetalt en højere månedlig erstatning, end hvad der svarer til 80% af den løn man kompenseres for, inklusive de dagpenge man modtager. Det er størrelsen af lønnen på de seneste tre lønsedler, der afgør hvilket beløb man kan få fra forsikringen.
Er min løn allerede dækket af andre forsikringer?
Hvis du er medlem af en a-kasse er du berettiget til dagpenge – det er også en lønsikring. Du skal som nævnt være medlem af en a-kasse, for at kunne få udbetalt lønsikring – lønsikringen udbetales kun som et supplement til/oveni, de dagpenge du får udbetalt af din a-kasse.

Motorcykel/knallert/scooter

Hvad er en motorcykelforsikring?

En motorcykelforsikring er skruet sammen på samme måde som en bilforsikring: Ligesom på bilforsikringen, er ansvarsforsikringen lovpligtig for motorcykler. Ansvarsforsikringen sikrer, at der bliver betalt erstatning til de øvrige involverede, hvis du er skyld i en skade. Kaskoforsikringen, som ikke er lovpligtig, sikrer at du også kan få erstatning, hvis der sker skader på dig selv og din motorcykel.

Når man kører motorcykel, er det en god idé at tegne en tillægsdækning til sin ulykkesforsikring, så den også dækker ulykker der sker, når man kører sin motorcykel.

Den væsentligste forskel på en motorcykel- og en bilforsikring er, at en motorcykelforsikring som udgangspunkt kun dækker fra 1. marts til 30. november – hvis man vil køre i de tre vintermåneder, skal man tegne vinterdækning.

Kategorier:
En motorcykel har en slagvolumen på over 50 cm3. Knallerter og scootere har en slagvolumen under 50 cm3.
Nogle motorcykler er væsentligt dyrere at forsikre end andre – det gælder for eksempel Harley-Davidsons.
En motorcykel, der er over 35 år gammel, og kun bruges til hobbykørsel, kan forsikres som et veterankøretøj.
Er min motorcykel allerede dækket af andre forsikringer?
Nej, ingen af dine øvrige forsikringer dækker din motorcykel.

Knallert/scooter

For knallert og scooter gælder de samme regler som for motorcykelforsikringer: Ansvarsforsikring er lovpligtigt, kaskoforsikring er frivilligt. Nogle knallertforsikringer dækker også i vintermånederne, men ikke alle – så undersøg det, før du hopper i sadlen. Og det er en god idé, at tegne et knallert/scooter-tillæg til sin ulykkesforsikring, hvis man vil have den dækker skader der sker, mens man kører.

Veterankøretøj

Hvad er en veterankøretøjsforsikring?

Hvis din bil eller motorcykel er over 35 år gammel, kan den kaldes et veterankøretøj.

Hvilke betingelser der ellers gælder, for at forsikringsselskaberne vil tegne en veteranforsikring på det, er meget forskelligt:
Hos nogle selskaber gælder, at køretøjet skal være i historisk korrekt stand og vedligeholdes. Hos andre, at køretøjet kun må bruges til hobbykørsel – søndagsture til landstedet, veteranarrangementer, og så videre.
Men der er også selskaber, der stort set kun forlanger at bilen skal have den rigtige alder – 35+ – for at kunne forsikres som veterankøretøj.

Din veterankøretøjsforsikring dækker ofte også i udlandet – de fleste selskaber inkluderer også veterankøretøjer i grønt kort-ordningen, der gælder for almindelige bilforsikringer.

Kategorier:

Veterankøretøjer forsikres forskelligt alt efter om de har nummerplader, og derfor må køre på vejene, eller om de ikke har nummerplader og dermed er stationære.
Og så selvfølgelig efter om der er tale om en motorcykel eller en bil.

Er mit veterankøretøj allerede dækket af andre forsikringer?

Nej. Veterankøretøjer skal have deres egen forsikring.