Generelt om bilforsikringer

Hos Comparo sammenligner vi priser på bilforsikringer fra over 30 forsikringsselskaber, for at give dig den bedste bilforsikring til dine behov.

Vores robotter sammenligner priser på bilforsikringer for dig, så du ikke selv behøver gøre det, og vi giver dig det fulde overblik over markedet, så du kan vurdere om du bør skifte selskab.

For at vores robotter kan finde de rigtige priser på din bilforsikring, er det vigtigt at du opgiver korrekte oplysninger om det, der har betydning for det du vil forsikre – din adresse, forsikringshistorik, kontaktoplysninger osv.

Vi bruger disse oplysninger til at beregne prisen på tilbud på din bilforsikring hos de forskellige selskaber, og vi sender kun oplysningerne videre, hvis du selv aktivt vælger at blive kontaktet af et eller flere forsikringsselskaber. Selskabet vil efterfølgende kontakte dig hurtigst muligt, med udgangspunkt i de oplysninger du har indtastet og den pris du er blevet oplyst.

Læs mere om forsikringer på forsikringbranchens hjemmeside: www.forsikringogpension.dk

Comparo gør det nemt at beregne priser på bilforsikring!

BEREGN DIN PRIS NU

Nyttig viden

Hvad er en forsikring?
En forsikring er en aftale, der bliver indgået mellem en forsikringstager, og et forsikringsselskab. I aftalen indgår der hvilke dækninger forsikringen skal indeholde, og hvor meget forsikringstager skal betale til forsikringsselskabet, mod at selskabet skal betale erstatning hvis uheldet er ude.

Hvorfor have en forsikring?
Nogle forsikringer er lovpligtige – eksempelvis er det for bilejere lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, som er en dækning, der gælder, hvis man laver skade på andre.

Hvorfor sammenligne forsikring?
Prisen på bilforsikring kan variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab – men dækningen er der ikke stor forskel på, på netop bilforsikringer. Derfor er det altid en god ide at undersøge markedet inden man køber en bilforsikring. Hvis man vil have et overblik over hele markedet, kan man benytte en sammenligningsportal som Comparo.dk. Comparo.dk giver et overblik over et marked som ellers virker uoverskueligt, men det er fornuftigt at gennemgå sine forsikringer regelmæssigt, fordi

Der kan være tusindvis kroner at spare
Forsikringsselskaberne kan have justeret deres priser. Du kan have kørt skadefri i lang tid, eller på anden måde have ændret risikoprofil som forsikringskunde.

Du kan være forkert dækket
Dit behov kan have ændret sig væsentligt siden du tegnede bilforsikringen: Du har for eksempel brug for at flere medlemmer af husstanden er dækket, eller dit kørselsbehov kan have ændret sig i forbindelse med jobskifte.

Hvad skal en forsikring koste?
Som i alt andet, kommer prisen an på, hvem du er og hvad du prioriterer, når du vælger forsikringsdækning og selskab.  Er det pris, fleksibilitet eller stabilitet, der er vigtigst for dig?

For nogle kunder er det væsentligt at selskabet er en solid spiller, men stor erfaring, og noget på spil i form af ry og rygte. Andre har ikke noget imod at prøve nye spillere på markedet, og sætter pris på selskaber der står for forandring og fleksibilitet.  For andre igen, er prisen den altoverskyggende faktor.

Det er nemt at skifte forsikringsselskab
Det, der er svært ved at skifte forsikringsselskab er at vælge, hvor man vil være kunde, ikke selve skiftet.
Processen er simpel, og dit nye bilforsikringsselskab klarer skiftet for dig. Hvis du vil slippe for at betale flyttegebyr, skal du opsige dine forsikringer 30 dage inden årsdagen. Hvis din årsdag (dit hovedforfald) for eksempel er 1. august, skal du opsige forsikringen senest 30. juni. Mod et gebyr kan du altid opsige dine forsikringer med 30 dages varsel til den første i en måned. Hvis du har haft din forsikring i 1+ år, er gebyret på minimum 50 kr. (2013 indeks = 62 kr.). Men hvis du har haft den i mindre end et år, er gebyret større. Størrelsen på gebyret vil variere fra forsikring til forsikring.

Hvad skal jeg overveje?
Comparo.dk guider dig til at finde den billigste bilforsikring. Men det kan være svært at vide hvad man skal overveje i jagten på en billig bilforsikring.

Prisen
Prisen er selvfølgelig en vigtig faktor. Her er det vigtigt at tage højde for din selvrisiko. Selvrisikoen er det beløb du selv skal dække, hvis uheldet er ude. Det vil sige, at hvis du har en selvrisiko på 3.000 kroner, og skaden som din bilforsikring skal dække udgør 30.000 kroner, skal du selv betale 3.000 kroner, og bilforsikringen dækker de resterende 27.000 kroner.

Jo lavere din selvrisiko er, desto højere vil prisen på din bilforsikring være. Du bør derfor tage stilling til, om du vil spare på de løbende udgifter, vælge en høj selvrisiko og selv betale hvis uheldet er ude, eller om du hellere vil betale lidt mere, og være fri for at skulle brænde hul i tegnebogen, hvis uheldet skulle være ude.

Hvilke behov har du?
Udover den lovpligtige ansvarsforsikring tilbyder forsikringsselskaberne andre typer dækninger på deres bilforsikringer.
Husk at den specifikke dækning afhænger af det enkelte selskab. Derfor bør du undersøge dækninger og vilkår direkte hos forsikringsselskabet, og overveje, hvilke dækninger du har brug

Ordbog

Du kan få erstattet det beløb du skal betale for en ferie, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen, på grund af uventet sygdom eller ulykke.

Pludseligt opstået

Forpligtelse til at betale eller erstatte noget eller nogen.

Hvis du har erstatningsansvar i forbindelse med skader på andre personer eller deres ting, er det ansvarsforsikringen der skal dække.

Ankenævnet er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren til at behandle forsikringsklager. Ankenævnet er et privat klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.

Skade på dit helbred, forårsaget af arbejde der er omfattet af et ansættelsesforhold.

Forsikringssælger og -rådgiver.

Inden for forsikring bruges anciennitet til at forklare, hvor mange år man har været forsikret. Har du haft en forsikring i to år, har du to års anciennitet.

Arbejde. Beskæftigelse anføres på ulykkesforsikringen for at definere risiko på ulykkesforsikringen. Man angiver typisk sin arbejdstitel. Hvis man ikke er på arbejdsmarkedet længere, skriver man sig som værende på førtidspension, pension eller som arbejdsledig.

I forbindelse med forsikring, de bestemmelser der fastsætter under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang en forsikring dækker.

Bilejere i Danmark skal have en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker skader du er skyld i på andre personer og deres ting. De fleste bilejere tegner også en kaskoforsikring, der dækker skader på deres egen bil. Inkluderet i en kaskoforsikring er også en retshjælpsforsikring.

Det kan være en dyr affære at forsikre sin bil, hvis man er under 25 år. Mange undlader derfor at tegne en kaskoforsikring, og nøjes med ansvarsforsikringen.

Kører du i udlandet, er der andre regler end hjemme i Danmark. Man er blandt andet ikke dækket hvis føreren af bilen kommer til skade, uden en tillægsforsikring.

Din skadeshistorik og skadefrie år i et forsikringsselskab.

Niveau man placeres på som kunde, alt efter hvor mange skadefrie år, man har på sin bil- eller motorcykelforsikring.

Dækning af skader i forbindelse med brand. Dækker indbo, køretøjer, bygninger, osv.

Er ikke lovpligtig, men hvis boligen er belånt, vil långiveren (f.eks.realkreditinstituttet) typisk forlange, at man tegner en bygningsbrandforsikring. Forsikringen dækker i tilfælde af brand, og beslægtede hændelser såsom lynnedslag og eksplosioner.

PC udstyr der  er  beregnet til at bære rundt – det vil sige ikke din stationære PC, skærm og router. Tjek dit forsikringsselskabs definition.

Ulykkesforsikring, der dækkker dit barn, hvis det kommer til skade. Kommunerne må ikke  tegne ulykkesforsikringer for børn i skoler og daginstitutioner, men det offentlige system dækker de fleste udgifter, hvis et barn er ude for en ulykke. En privat ulykkesforsikring kan derfor ses som et økonomisk plaster på såret, som sikrer at man har råd til hjælp  ud over hvad det offentlige kan tilbyde – for eksempel til boligindretning, hjælpemidler eller lønkompensation.

En bådforsikring dække en båd med ansvar og kasko.

En kaskoforsikring, som dækker skader på din campingvogn. De fleste selskaber tilbyder også at din campingvognforsikring kan dække indboet i campingvognen. Der tegnes ikke ansvarsforsikring på campingvogne, da dette er dækket gennem bilens ansvarsforsikring.

Skadebehandler. Den medarbejder, som behandler dine skader når disse meldes til dit forsikringsselskab.

Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Dækker for tyveri af din cykel, så længe den er aflåst med en forsikringsgodkendt cykellås

Udgifter til mad.

Dobbeltforsikring er, når du betaler to forsikringsselskaber for at få dækning for den samme risiko. Hvis du har to forsikringer af samme type, vil du kun få erstatning fra en forsikring, og ikke begge to. Hvis du er dobbeltforsikret risikerer du, at selskaberne først skal afgøre hvilken forsikring du er dækket af, før du kan anmelde skaden. Hvis du har en skade, er det som tommelfingerregel det selskab, du sidst har tegnet dækningen hos, der skal dække. Dobbeltforsikring gælder ikke for ulykkesforsikring, hvor du kan have så mange du ønsker, og få udbetaling fra dem alle, hvis du bliver skadet.

Udstyr, der medvirker til den daglige drift af din virksomhed.

Oversigt over, hvilke skader din forsikring dækker, og hvordan.

Motorregistret, der hører under Skat. Her findes alle informationer om køretøjer i Danmark.

Det beløb, der udbetales til de efterladte, hvis den forsikrede dør i en ulykke. Kan ske som engangsbeløb (dødsfaldssum) eller som månedlige udbetalinger over en aftalt periode.

Det beløb, der udbetales til de efterladte, hvis den forsikrede dør ved en ulykke.

Internt forsikrings-system til opsigelse af kunders forsikringer.

Fællesbetegnelse for bygningsbrandforsikring, husejerforsikring, hus- og grundejerforsikring, stormskadeforsikring, kombineret grundejerforsikring, svampe- og husbukkeforsikring samt sommerhus- og fritidshusforsikring

En ejerskifteforsikring laves i forbindelse med en handel af et hus. Den sikrer den nye ejer dækning ved skjulte fejl og mangler, som ikke er noteret i tilstands- eller elrapporten.

Elektroniske apparater som f.eks. radio-, tv- og computerudstyr, hårde hvidevarer og lignende.  Bemærk: Der er stor forskel fra selskab til selskab på, hvilke kategorier de forskellige former for elektronik inddeles i, og hvilken dækning man har, i forbindelse med forskellige typer skader, såsom vandskade, brand, tyveri, etc.

Elitebilist er et begreb som bruges inden for bilforsikring. Elitebilist er den højeste status du kan opnå, og giver den billigste pris på forsikringen.

Dækker skader i forbindelse med at du om- eller tilbygger på dit hus. Gælder ikke for vedligeholdelse.

EPSI Rating har siden 2001 foretaget uafhængige undersøgelser af blandt andet kundetilfredshed og medarbejderstilfredshed blandt forsikringsselskaberne.

Forsikring til virksomheder, der dækker skader på virksomheden, I forbindelse med for eksempel brand, tyveri, vandskade og driftstab.

Ansvarsforsikring for virksomheder, der dækker skader på personer og ting, som virksomheden har erstatningsansvar for.

Din forpligtelse til at erstatte.

Skader på elektronisk udstyr. som f.eks. radio-, tv- og computerudstyr, hårde hvidevarer og lignende. Bemærk: Der er stor forskel fra selskab til selskab på, hvilke kategorier de forskellige former for elektronik inddeles i, og hvilken dækning man har, i forbindelse med forskellige typer skader, såsom vandskade, brand, tyveri, etc.

Hvis virksomheden ikke kan operere normalt efter for eksempel indbrud, vand– eller brandskade erstatter driftstabforsikringen de økonomiske tab virksomheden ses at opleve, som følge af skaden.

En anden betegnelse for indboforsikring

Ulykkesforsikring der dækker flere personer – for eksempel to ægtefæller og børn under 18 år.

Bilforsikringen stiger ikke i pris, selv om du får en skade.

Aftale om, at du binder dig til forsikringsaftalen i flere år.

Den eller de personer, som er dækket af forsikringen. Se også Forsikringstager og Forsikringsstedet.

Den person, som ejer forsikringen og betaler forsikringsselskabet. Med mindre andet er aftalt, er det forsikringstageren der får forsikringen udbetalt. Se også Forsikrede og Forsikringsstedet.

Den bolig, familien er tilmeldt i folkeregistret. Bemærk, at hvis du flytter, skal du selv melde flytning til forsikringsselskabet, med mindre din forsikringsaftale siger noget andet. Ellers er du ikke dækket. Se også Forsikringstager og Forsikrede.

Et uforpligtende tilbud på hvad forsikringen dækker og koster.

Du er ikke længere dækket af denne forsikring.

Ret til at lade en handel gå tilbage.

Bestemmelse der fastsætter under hvilke omstændigheder og i hvilket omfang en forsikring dækker.

Ekstra dækning for fotoudstyr i forbindelse med tyveri.

Kaskoskade, fx brand-, tyveri- og glasskade, der som oftest ikke medfører prisregulering eller bonustab. Denne dækning kan variere, så vi anbefaler, at du læser om dækningen hos forsikringsselskabet.

Kaldes også sommerhusforsikring. Omfatter både skader på bygning og indbo, herunder indbrud, brand og vandskade.

Føreren er dårligere dækket end passagerer i bilen, ved en soloulykke – en ulykke hvor kun hans egen bil er involveret. Med førerulykkesforsikring er føreren dækket på samme vilkår som passagererne og dermed dækket for tabt arbejdsfortjeneste, samt svie og smerte, ved soloulykke.

Hvis et forsikringsselskab på forbrugerskadesforsikringsområdet, der er medlem af Garantifonden, går konkurs, træder Garantifonden til og yder dækning i henhold til loven.
Fonden er en privat selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S stod uden forsikringsdækning, da det gik konkurs den 18. december 2002.

Dækker glas, toiletkummer og anden sanitet i din bolig.

Dækker brud på glas og sanitet. Denne dækning kan man tegne på hus– eller indboforsikring.

Dækker glas, toiletkummer og anden sanitet i din bolig.

En dækning som dækker skader på glas. Den kan du have på din indbo-, hus eller bilforsikring.

Det samme som husejerforsikring.

“Grønt kort” er et forsikringsbevis der bruges i udlandet (ikke påkrævet inden for EU) som bevis for, at bilen er ansvarsforsikret. Grønt kort udleveres hos dit bilforsikringsselskab.

Du kan få dækket din hest for ansvar, sygdom og liv.

Transport til hjemmet i forbindelse med forhold, forsikringen dækker.

Dækker skader på selve dit hus, ikke indbo.

Husdyrforsikring kan dække ansvar, liv og sygdom og tegnes som oftest på hunde.

De personer, der har samme folkeregister-adresse.

Hvis du tog taget af dit hus og vendte det på hovedet, er det alle de ting som ville falde ud,  man definerer som indbo! Det vil sige at fastmonterede genstande, såsom køkkenskabe, ikke er dækket af indboforsikringen, men af hus-/ejendomsforsikringen.

Dækker dit indbo ved tyveri, brand. Derudover er der også en ansvarsforsikring på husstandens beboere, samt en retshjælpsforsikring.

Det at trænge uretmæssigt (og ubemærket) ind i fx en bolig, et kontor eller en bil, typisk for at stjæle noget.

De faste og flytbare genstande, der findes i din bolig.

Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx biluheld, tyveri, hærværk eller brand.

Kaskoforsikring er en forsikring, som dækker alle typer skader på den forsikrede genstand.

Dækker udgifter til dyrelæge, i forbindelse med ved sygdom.

En lovpligtig ansvarsforsikring til knallert. Man kan udvide denne med kasko også.

Oversigt over bevægelser på en bankkonto

Oversigt over bevægelser på en bankkonto.

Mad.

Konstant tilbagevendende og/eller uhelbredelig sygdom.

Det nummer, forsikringsselskabet bruger til at identificerer dig med. Findes på din police og oftest på din regning.

Dækker de efterladte, såfremt at den forsikrede dør.

Midlertidig bopæl, f.eks. hotel.

Forsikring, loven kræver man skal have.

En forsikring, som dækker båd. Her kan man vælge ren ansvar eller ansvar og kasko.

Lønsikring er en dækning, som sikrer dig indkomst i tilfælde af, at du mister dit job.

Ejendele, der kan flyttes

Indenfor erhvervsforsikringer: Mekaniske, elektriske eller elektroniske maskiner, der bruges til arbejdsopgaver i virksomheder.

Miljøbidrag opkræves på bilers ansvarsforsikring. Bidraget er med til at finansiere det beløb bilens ejer får udbetalt, når bilen bliver skrottet eller kommer til ophug.

Motorcykelejere i Danmark skal have en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker skader du er skyld i på andre personer og deres ting. De fleste motorcykelejere tegner også en kaskoforsikring, der dækker skader på deres egen motorcykel. Inkluderet i en kaskoforsikring er også en retshjælpsforsikring.

Samlet beløb, der er solgt for i en virksomhed.

Meddelelse om, at forsikringen ikke længere ønskes

Anmodning om betaling af et beløb der skyldes.

Den bekræftede aftale om, at du er forsikret hos selskabet.

Nummeret på din aftale med forsikringsselskabet.

Pris på forsikringen.

Oversigt over beløbet der skal betales for forsikringen.

Regning på beløbet der skal betales for forsikringen.

Ændring af pris eller dækning.

Rejseforsikring dækker blandt andet sygebehandling, sygeledsagelse og hjemtransport. Deruover kan man tilvælge afbestillingsforsikring.

Juridisk hjælp.

Dækker dine omkostninger forbindelse med nogle retslige tvister.

Det selskab der udbyder forsikringen og bærer det økonomiske ansvar, når du har brug for forsikringen. I nogle tilfælde er det ikke det selskab (den forhandler) forsikringen er købt igennem.

Når organisk materiale er ved at rådne eller er råddent.

Fordele ved at samle sine forsikringer i et selskab.

Besparelse ved at samle sine forsikringer i et selskab.

Beløb som man selv skal betale i tilfælde af en skade, mens forsikringen dækker resten af udgiften.

Ingen eller reduceret selvrisiko for skader du ikke selv har forårsaget (for eksempel ved brand, tyveri og hærværk).

Forebyggende foranstaltninger, der beskytter mod overlast, forringelser, ulykker, m.v.

Forringelse fremkommet ved ydre påvirkning.

Rapportering af skade til forsikringsselskabet.

Det selskab der håndterer din skadeanmeldelse, når du har brug for forsikringen. Ofte ikke det selskab (den forhandler) forsikringen er købt igennem.

Vurdering af din skadeanmeldelse og behandling af den konkrete sag.

Skjult ikke udskiftelig rørføring – primært med skjulte metalrør i ældre installationer. Skjulte rør kan forårsage for eksempel vandskade. Skjulte rør har været anvendt siden 1960’erne. Siden 1990 har det ikke været lovligt at anvende skjulte rør med utilgængelige samlinger.

Regnvejr hvor der på kort tid falder store mængder nedbør (mindst 15 millimeter indenfor højst 30 minutter).

De penge, du skylder forsikringsselskabet.

Dækker skader på dit sommerhus og oftest også indbo i dit sommerhus, hvis du vælger det til.

En afgift som betales til staten. Denne afgift opkræves af dit forsikringsselskab og opkræves på alle typer privatforsikringer. Dog med undtagelse af motoransvar- og lystfartøjsforsikringer.
Afgiften er 1,1% af forsikringspræmien.

Meget stærk blæst, vindstyrke 10-11 på Beauforts skala.

Usædvanlig høj vandstand i et hav, en indsø eller en flod når en storm presser vandmasserne ind mod land.

Stormflodsafgift er lovpligtigt når du køber en indbo-, hus– og/eller fritidshusforsikring, uanset om du f.eks. bor i hus eller etageejendom. Stormflodsafgiften går til udbetalinger til ramte familier i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald. Forsikringsselskaberne betaler afgiften videre til Stormrådet, under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Der findes forskellige slags sundhedsforsikringer. Dog har de alle det til fælles, at de dækker undersøgelse, operation samt genoptræning på privathospital.

Forsikringsdækning af udgifter til en ledsager, hvis den forsikrede under en rejse rammes af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. De præcise betingelser varierer fra selskab til selskab.

En type indbo, som er dækket under lidt specielle vilkår i din indboforsikring, f.eks. antikviteter, men også computere, telefoner, etc. Når du beregner værdien af dit indbo, skal du huske at beregne, hvor stor en procentdel af dit indbo der udgøres af særligt indbo.

En afgift som betales til staten. Denne afgift opkræves af dit forsikringsselskab på ansvarsforsikringen for motorkøretøjer og udgør 42,9% af ansvarspræmien fra forsikringen. På knallert- og EU-knallertforsikringer er det ikke en procentdel, men derimod et fast beløb på 230 kr. om året.
På bådforsikringer er det 1,34% af kaskosummen.

Fastsat pris på f.eks. forsikringspræmie.

Til dig som har brug for yderligere forsikringer, fx til ekstraudstyr eller til skader i udlandet.

Ved tingskade er enten din egen eller andres ting blevet påført en skade. Det gælder både skade på ejendom eller andet løsøre som f.eks. beskadiget og mistet tøj, briller, ure, sko.

Din trailer er dækket af bilens ansvarsforsikring, når du kører med denne. Hvis du vil kaskoforsikre din trailer, kan du tegne en trailerforsikring.

At tage en anden persons ejendom, uden dennes samtykke.

Tidspunkt, hvor noget/en periode udløber.

Forskelligt fra selskaberne imellem, men overordnet dækker “udvidet elskade” udsivning af vand fra synlige rør,  indtrængen af vand gennem utæt tag eller vand der trænger op og ind i huset.

Ingen selvrisiko ved reparationer på spejle, lygteglas og ruder, eller reduceret selvrisiko ved udskiftning af forrude.

Pludselig, utilsigtet begivenhed som forvolder fysisk skade på nogen eller noget.

Ulykkesforsikringen dækker dig såfremt at du får et “varigt mén” – det vil sige permanente skader – ved en ulykke.

Denne er som oftest en indboforsikring, hvor dækningerne er tilpasset unge under 30 år.

Materiel skade på en bygning eller en ting, forårsaget af udstrømmende vand.

Dækker hvis dit køretøj skal tilses på stedet, bugsering, brændstofudbringning, låseservice og videretransport.

Hvis din bil ikke kan køre længere eller ikke vil starte, får du hjælp til din bil med denne dækning.

En motorkøretøjsforsikring, som du kan tegne til dit køretøj. Er oftest tilpasset med lavere antal årlige kilometer man må køre som ejer, samt mulighed for at stilstandsforsikre køretøjet.

Krav der stilles om, hvilke forhold der afgør, om en aftale gælder. Vilkår opstilles f.eks. af forsikringsselskabet, når der indgås en aftale

En ulykkesforsikring, hvor dækningerne er tilpasset ældre personers behov.

En rejseforsikring som dækker hele året rundt.