Af Morten Stengaard, Comparo

I Comparo Indblik 2017 har vi kigget på, hvad medlemsrabatter betyder for prisen på bilforsikringer. Og for de bilister der kan få medlemsrabat er der ingen tvivl om, at rabatterne er en stor fordel: Som vi gennemgår i Comparo Indblik 2017, kan 18-29-årige nøjes med halv pris, og bilister over 30 år kan skære mellem en tredjedel og en fjerdedel af prisen, hvis de er medlem af organisationer, der har indgået rabat-aftaler med udvalgte forsikringsselskaber.

I forbindelse med vores analyse har Forbrugerrådet Tænk udtalt til Ekstra Bladet, at de er betænkelige ved hele medlemsrabat-tanken, fordi det går ud over det ”solidariske grundprincip bag forsikringstanken” og at ”den bedste af alle verdener ville jo være, at alle kan få forsikringen til samme gode pris, så der ikke var denne opdeling af kunderne, alt efter om man er med i en bestemt forening eller ej.”

Pris uden medlemsrabat
25.000

Pris med medlemsrabat
11.000

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Pris uden medlemsrabat
15.500

Pris med medlemsrabat
8.000

Mand i sweater cirka 18 år

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Pris uden medlemsrabat
8.500

Pris med
medlemsrabat
5.500

Mand i skjorte, cirka 30 år

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Pris uden medlemsrabat
7.000

Pris med
medlemsrabat
5.000

Mand i sweater cirka 45 år

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Pris uden
medlemsrabat
6.500

Pris med
medlemsrabat
5.000

Kvinde i jakke cirka 50 år

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Pris uden
medlemsrabat
5.500

Pris med
medlems-
rabat
4.500

Mand med jakke cirka 65

Der er massive besparelser at hente på medlemskaber

Mand i sweater cirka 18 årMand i skjorte, cirka 30 årMand i sweater cirka 45 årKvinde i jakke cirka 50 årMand med jakke cirka 65

18-19
årige

20-29
årige

30-39
årige

40-49
årige

50-59
årige

60 og
derover

Data

Det giver massive besparelser på bilforsikringen at være medlem af organisationer, der har indgået rabat-aftaler med udvalgte forsikringsselskaber. Gennem både FDM og langt de fleste fagforeninger kan man opnå store rabatter:

Især for de helt unge er der penge at spare – halv pris for de 18-29-årige
For 18-19-årige giver medlemsrabatten en besparelse omkring 50% - fra 25.000 uden medlemsrabat, til priser på 12-15.000 kroner med medlemsrabat. For de 20-29-årige er besparelserne tilsvarende store - fra 15.500 uden rabat, til 8.000 kroner med rabat.

Popermo klart billigst for de heldige
De allerbilligste medlemsforsikringer tilbyder selskabet Popermo, som dog kun tilbyder forsikringer til en nøje udvalgt skare af ansatte i politi, retsvæsen og ministerielle departementer samt visse styrelser og institutioner.

Popermo er klart det billigste selskab for de unge: Her er gennemsnitsprisen for de 18-19-årige 6.000 kroner, mod de 25.000 det koster, hvis man ikke er medlem af rabatgivende organisationer. For de 20-29-årige er Popermos pris 5.500, mod gennemsnitligt 15.500 hos de øvrige selskaber.

Bilister over 30 år sparer også – deres besparelse beløber sig på mellem en fjerdedel og en tredjedel
For bilister over tredive gør det ikke den store forskel hvilke organisationer man kan opnå rabat igennem – for denne gruppe ligger Popermos priser på niveau med priserne hos de øvrige medlemsrabatgivende selskaber.

For forsikringstagere på 30+ ligger besparelserne mellem 21% og 35% - med rabat er gennemsnitsprisen for aldersgruppen fra omkring 5.500 kroner for folk i trediverne, og støt dalende til omkring 4.500 for folk over 60 år - uden rabat ligger disse priser mellem 5.500 og 8.500 kroner.
Comparos pris-sammenligner udregner priser for kunder, der er berettiget til rabat hos følgende selskaber:
LB (for medlemmer af FDM, samt de fleste fagforeninger)
Popermo (for ansatte i politi, retsvæsen og ministerielle departementer samt visse styrelser og institutioner)
IDA (for ingeniører og cand.scienter)
Alka (for medlemmer af LO plus, HK og Finansforbundet)
Pensam* (for medlemmer af FOA)

*Priser fra Pensam er ikke medregnet fra februar 2016.

Halv pris til de unge medlemmer

Gennemsnitspris på bilforsikring afhængigt af medlemskab

Bilforsikring over skattebilletten?

Det er en interessant tanke, at det skulle koste det samme for alle at få en bilforsikring – det ville dog nok kræve at man fra politisk hold indførte en bilforsikrings-skat, som kunne opkræves sammen med registrerings- og vægtafgift.

Det har man ikke gjort – forsikringsbranchen i Danmark er privatiseret, og fungerer på almindelige, regulerede markedsvilkår. Selskaberne eksisterer således for at tjene penge, og det gør de ved at tiltrække så mange kunder som muligt, på de mest fordelagtige vilkår.

Selskabernes øvelse består i at differentiere sig, for at tiltrække det kundesegment, selskabet tror på, er den bedste forretning. Folk er jo netop ikke ens: Vi har forskellige behov, ønsker og adfærd – derfor kan og skal vi heller ikke alle sammen have den samme pris, og derfor tilbyder forskellige selskaber forskellige vilkår til forskellige kundetyper, ud fra en vurdering af det enkelte menneskes risikoprofil. Nogle selskaber går efter lav-risiko bilister, der ikke laver skader, og heller ikke vil betale så høj en pris. Andre selskaber vil gerne tage kunder i en højere risikogruppe, der til gengæld betaler lidt mere.

For alle – kunder såvel som selskaber – gælder, at der skal være en oplevelse af, at der er sammenhæng mellem prisen på produktet og kvaliteten af den dækning der gives og modtages.

Hvis man ikke forsøger at differentiere brugerne, altså hvis alle “betaler den samme gode pris” er der jo lige netop nogen – eksempelvis erfarne bilister eller folk med små biler – som kommer til at betale for at andre – uerfarne billister og folk med store biler – kan få en billig forsikring.

Medlemsrabatter er solidariske

Faktisk vil jeg argumentere for, at de medlemsrabatter vi gennemgår i Comparo Indblik netop er indbegrebet af ”solidaritet”: Med medlemsrabatter tilbyder forsikringsselskaberne forholdsvist homogene grupper af forsikringstagere – folk som ligner hinanden, og har en mere ensartet risikoprofil – et produkt der svarer til deres behov.

De medlemsrabatter vi kigger på, er et udpluk af rabatter der gives på baggrund af medlemskab i for eksempel fagforeninger, Forbrugsforeningen og FDM. Langt de fleste danskere vil kunne opnå disse rabatter, fordi der er tale om langt de fleste af landets fagforeninger og en organisation som FDM, der er en åben forening som stort set alle kan blive medlem af. Og fagforeningerne er vel noget af det mest ”solidariske” vi har i det danske samfund – faggrupper der går sammen og i fællesskab forhandler sig til lige vilkår – først og fremmest på arbejdsmarkedet, men også på andre områder – herunder altså bilforsikring.

Hvad skal du gøre for at få en god pris?

I stedet for at vente på, at samfundet indretter sig efter Tænks vision om, at vi får monopollignende tilstande på bilforsikringsområdet, vil jeg opfordre alle til allerede i dag at undersøge, om de får den bedste pris på deres bilforsikring – alt efter hvor gammel du er, hvor du bor, hvor stor og dyr din bil er, og – ikke mindst – hvilke organisationer du er medlem af kan der nemlig være rigtigt mange penge at spare.

Det er langt fra sikkert, at det forsikringsselskab du har i dag, er det bedste match til din pengepung!

Sammenlign de priser du selv kan få her: www.comparo.dk

Morten Stengaard, Comparo

Ha’ en god dag,

Morten

Comparo – det betaler sig at sammenligne