Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, 4. januar 2019

DFIM har valgt at forlænge fristen med tre uger for, hvornår der må opkræves dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring på sit køretøj. Det sker på grund af et uventet, stort antal henvendelser til SKAT fra borgere, der har modtaget varslingsbrev om manglende ansvarsforsikring på deres køretøj.

Læs pressemeddelelsen fra DFIM.dk her